> > >

Artikelindex

De lange Riouwstraat, aangelegd in 1879, min of meer evenwijdig aan de kustlijn, tussen de Timorstraat en de Koninginnegracht, heeft haar voor het Archipelkwartier kenmerkende karakter grotendeels bewaard.  

De straat werd tegelijk met de Billitonstraat en de Madoerastraat aangelegd. De straat werd vernoemd naar de Riouwarchipel (een provincie van Sumatra, Indonesië). In het midden kruist hij de Bankastraat bij het Bankaplein, dat in 1883 werd aangelegd. Andere zijstraten zijn twee straatjes naar het Prinsenvinkenpark, de Bonistraat, Borneostraat, de Lombokstraat en de Batjanstraat.

De Riouwstraat 216,  op de hoek met de Koninginnegracht. Oorspronkelijk was slechts in het bovenste deel van het raam boven de deur een glas-in-lood gemonteerd. Een latere bewoner heeft er een volledig glas-in-loodraam in laten zetten waarbij het patroon afgeleid is van de Balinese en Javaanse vormentaal (foto juni 2014).
De Riouwstraat 216, op de hoek met de Koninginnegracht. Oorspronkelijk was slechts in het bovenste deel van het raam boven de deur een glas-in-lood gemonteerd. Een latere bewoner heeft er een volledig glas-in-loodraam in laten zetten waarbij het patroon afgeleid is van de Balinese en Javaanse vormentaal (foto juni 2014).

Opvallend

Het opvallendste pand uit de straat staat op de hoek met de Koninginnegracht op nummer 216. Het aan drie zijden vrijstaande pand heeft een vrijwel vierkante plattegrond en is uitgevoerd in een eclectische bouwstijl.

Het pand werd in 1890 in opdracht van de ingenieur Johannes Antonius Ceuben door de architect J.F. Metzelaar neergezet.

De ingangspartij bevindt zich in de smallere gevel aan de Riouwstraat en bestaat uit een hout uitgevoerde portiek met gecanneleerde pilasters aan weerskanten van de deur en een hoofdgestel met fronton. 

Begraafplaats

Tussen de huisnummers 46 en 48 ligt een dienst in- en uitgang van de Rooms Katholieke Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. 

 

Dit landhuis op huisnummer 52c ligt verstopt tussen de Riouwstraat en de nieuwbouw van het kerkhof. Deze opname dateert van april 2016.
Dit landhuis op huisnummer 52c ligt verstopt tussen de Riouwstraat en de nieuwbouw van het kerkhof. Deze opname dateert van april 2016.

Duinweide

De panden 52-62 vormen een reeks vrijwel identieke huizen in eclectische trant. Zij bestaan uit een met geblokte bepleistering versierd souterrain, een bel-etage en een verdieping, waarop een omlopend, afgeknot schilddak met dakkapel. No. 52b-52c bezit in een extra vensteras een poort met in de omlijsting het opschrift: Duinweide 1884. Duinweide was in de 19e eeuw het landgoed waarop de Archipelbuurt gebouwd werd.

De poort in de Riouwstraat 52 is sinds de jaren zeventig afgesloten en geeft toegang tot het laatste stuk van het landgoed dat niet bebouwd is. Het huis Duinweide lag dusdanig buiten de rooilijn van de Riouwstraat dat het niet in het stratenplan werd opgenomen.

Op het terrein staat één huis, geschikt voor afzonderlijke bewoning door twee families. In de muur zit een grijze, in de gevel gemetselde steen, met daarop de tekst Eben-Haezer en daaronder de datum 1 oct.1876. Het is niet het oude landhuis zelf, maar wellicht zijn onderdelen van dit landhuis gebruikt voor de bouw van deze woning. Aan de achterzijde heeft een deel van de huizen veranda's met versierde gootlijsten.

De Riouwrijschool ligt ingeklemd tussen de Riouwstraat en het kerkhof. Op deze plek sloeg in 1945 een V2 raket in.
De Riouwrijschool ligt ingeklemd tussen de Riouwstraat en het kerkhof. Op deze plek sloeg in 1945 een V2 raket in.
Rijschool

Achter huisnummer 178 zit sinds 1958 een manege. Deze rijschool werd hier een paar jaar na de nieuwbouw van 1951 neer gezet.  

V2

Op 25 januari 1945 werden 's ochtends net na acht uur een aantal huizen aan de westkant van de straat door een defecte V2 raket getroffen die op Duindigt gelanceerd was. Er vielen tien doden en 41 gewonden.

Op 16 maart maakte O.E. van Rappard, wethouder voor de Openbare Werken, bekend dat de betrokken verwoeste percelen onteigend werden en dat het verboden was bouwmaterialen of restanten daarvan te verwijderen.

Een verwoeste woning in de Riouwstraat in 1945.
Een verwoeste woning in de Riouwstraat in 1945.
Op de open plek is in 1950-1951 een blok woningen gebouwd (Riouwstraat 80-136) naar ontwerp van de architect B. van Heijningen. Het bouwblok, bestaande uit vier lagen portiekwoningen op een souterrain, is uit de rooilijn geplaatst zodat grote op het zuiden georiënteerde voortuinen konden worden gecreëerd.

Met name aan de compositie van de bakstenen voorgevel is veel zorg besteed. Deze bestaat voor een groot deel uit grote, nagenoeg vierkante raampartijen in vier lagen. Deze regelmatige indeling wordt doorbroken door de verticale stroken van de trappenhuizen, voorzien van een geornamenteerd raampatroon van ruitvormige en ronde betonnen kozijnen.

Op 25 januari 1945 kwam er een V2 aan de achterkant van de Riouwstraat neer (op de hoek met de Borneostraat). Hierbij vielen tien doden en 41 gewonden,  werden 6 huizen verwoest en 40 zwaar beschadigd.
Op 25 januari 1945 kwam er een V2 aan de achterkant van de Riouwstraat neer (op de hoek met de Borneostraat). Hierbij vielen tien doden en 41 gewonden, werden 6 huizen verwoest en 40 zwaar beschadigd.
De Riouwstraat op de hoek met de Bonistraat in februari 2021.
De Riouwstraat op de hoek met de Bonistraat in februari 2021.
De Riouwstraat bij huisnummer 52.
De Riouwstraat bij huisnummer 52.
Boven de deur op huisnummer 52b/c bevindt zich dit bord met de naam van het oude landgoed: Duinweide.
Boven de deur op huisnummer 52b/c bevindt zich dit bord met de naam van het oude landgoed: Duinweide.
De paarden rijschool heeft de ingang  aan de Riouwstraat 78.
De paarden rijschool heeft de ingang aan de Riouwstraat 78.
Tussen de Riouwstraat 46a en 48 zit een poort en gang die naar de begraafplaats Sint Petrus Banden leidt.
Tussen de Riouwstraat 46a en 48 zit een poort en gang die naar de begraafplaats Sint Petrus Banden leidt.
Dezelfde poort als van de vorige foto, maar dan vanaf de andere kant gefotografeerd. Op de achtergrond is de Riouwstraat 55 zichtbaar.
Dezelfde poort als van de vorige foto, maar dan vanaf de andere kant gefotografeerd. Op de achtergrond is de Riouwstraat 55 zichtbaar.
De Riouwstraat 63 in 1903. Het personeel staat bij de ingang, terwijl moeder en de twee kinderen uit het raam naar de fotograaf kijken.
De Riouwstraat 63 in 1903. Het personeel staat bij de ingang, terwijl moeder en de twee kinderen uit het raam naar de fotograaf kijken.
De Riouwstraat met huisnummers  80-136 werd in 1951 voltooid.
De Riouwstraat met huisnummers 80-136 werd in 1951 voltooid.
De Riouwarchipel  is een provincie van Sumatra, Indonesië. Het is de naamgever van de Riouwstraat.
De Riouwarchipel is een provincie van Sumatra, Indonesië. Het is de naamgever van de Riouwstraat.

Riouwstraat 107 met zicht op het Bankaplein- richting Koninginnegracht. Ongeveer 1900.
Riouwstraat 107 met zicht op het Bankaplein- richting Koninginnegracht. Ongeveer 1900.
Deze woningen aan de Riouwstraat 212 en 214 werden in 1890 ontworpen door de broers Arie en Hubertus Lammens. De foto werd in 1920 geschoten.
Deze woningen aan de Riouwstraat 212 en 214 werden in 1890 ontworpen door de broers Arie en Hubertus Lammens. De foto werd in 1920 geschoten.

 

Cultuur

Wijken

Ga naar boven