Robertus Nurks
Robertus Nurks

Robertus Nurks, de hatelijke, was in de 19e eeuw en het het begin van de 20e eeuw een beroemd figuur uit het boek Camera Obscura van Hildebrand een pseunoniem van Nicolaas Beets.

Met diens hatelijke onbeleefdheden herkennen we de Nederlandse nurkse mannen met een grote mond. Het stuk was zo helder en overtuigend geschreven dat het woord nurks (onaangenaam-hatelijk) als woord in de Dikke van Dale opgenomen werd. Wellicht heeft de schrijver Potgieter model gestaan voor Nurks.

Het Robertus Nurkshof werd in 2002 door de gemeenteraad toegekend en in 2008 opgeleverd. De 300 meter lange woonwand van vier lagen langs het spoor aan de Hildebrandstraat op een halfverdiepte parkeergarage schermt het Robertus Nurkshof af tegen het spoorlawaai. De parkeerdruk en de geluidsbelasting zijn in één gebaar opgelost: de hoven zijn autovrij en bieden een beschutte semipublieke sfeer in de stad.

De bouw van het Robertus Nurkshof in 2008.
De bouw van het Robertus Nurkshof in 2008.
Het Robertus Nurkshof loopt van de Hildebrandstraat (bij nummer (164) naar de Beetsstraat.
Het Robertus Nurkshof loopt van de Hildebrandstraat (bij nummer (164) naar de Beetsstraat.
Het Robertus Nurkshof kijkend in de richting van de  Hildebrandstraat (juli 2014)
Het Robertus Nurkshof kijkend in de richting van de Hildebrandstraat (juli 2014)

.

Cultuur

Tijdperken

Wijken

Ga naar boven