Leopoldus Johannes Antonius van der Kun was een veelzijdig ingenieur die na zijn opleiding bij de artillerie- en genieschool in Delft vele functies bij de Waterstaat bekleedde. In 1913 werden drie straten naar hem vernoemd.

Restaurant Cadir op de hoek van de Van der Kunstraat en de Calandstraat. Het dak van dit restaurant is gemaakt van zeildoek.
Restaurant Cadir op de hoek van de Van der Kunstraat en de Calandstraat. Het dak van dit restaurant is gemaakt van zeildoek.

De ingenieur

Leopold van der Kun was actief betrokken bij de grote infrastructurele werken die de Nederlandse samenleving veranderden. In maart 1831 kreeg hij een post onder B.H. Goudriaan (bekend van de Goudriaankade), Hij werkte hier onder andere samen met F.W. Conrad (bekend van de Conradkade) aan een rivierkaart van Nederland.

Leopolds keuze voor het zogenaamde trein breedspoor (1,95 meter) in 1845 was controversieel. Al in 1865, een jaar na de dood van Van der Kun, werd het breedspoor in een kostbare operatie vervangen voor normaalspoor (1,44 m.)

 

Aan het einde van de straat zit sinds vele jaren de Gamma.
Aan het einde van de straat zit sinds vele jaren de Gamma.
Op 1 april 1849 werd Van der Kun samen met J.H. Ferrand (bekend van de Ferrandweg) tot inspecteur van de waterstaat benoemd. Zijn benoeming was opmerkelijk omdat hiermee alle hoofdingenieurs werden gepasseerd.

Verder was Leopold betrokken bij de kanalen van koning Willem I, de telegraaf en de rivierverbetering. Hij was een voorvechter van een meer wetenschappelijke aanpak, zo werkte hij mee aan de oprichting van het KIVI, het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

Van der Kun verhuisde in 1845 naar Den Haag waar hij in 1864 overleed.

De straat

Een van de ingangen van de Megastores.
Een van de ingangen van de Megastores.
Vanaf 1913 was er een 1e, 2e en een 3e Van der Kunstraat. In 1995 werd met de bouw van de Megastores dit deel van Laak opnieuw ingericht. Een deel van de 1e Van der Kunstraat werd samengevoegd met de 3e Van der Kunstraat. Zowel de 2e als de 3e Van der Kunstraat werden opgeheven.

Haagsche Hopjes

De fabricage van Haagsche Hopjes vond aan het toenmalige begin van de straat plaats. De bekende groenkleurige platte blikjes werden vanaf de jaren 1930 gefabriceerd in de 1e Van der Kunstraat 55.

Sinds de naamswijziging heet dit stuk van de straat de Van der Kunstraat. De Haagse Hopjesfabriek stond ongeveer bij de huidige ingang van de Megastores bij het Leeghwaterplein.

Een leeg stukje grond ter hoogte van nummer 18. Het pand van een horecacentrum werd in 2016 afgebroken. Deze foto is van februari 2018.
Een leeg stukje grond ter hoogte van nummer 18. Het pand van een horecacentrum werd in 2016 afgebroken. Deze foto is van februari 2018.
Afwerkplek

In 1983 werd in de Waldorpstraat de eerste officiele tippelzone  van Nederland ingericht. Het werd toegestaan om tussen 23.00 en 06.00 uur te tippelen op het gedeelte van de Waldorpstraat tussen de Calandstraat en het Leeghwaterplein. Mannelijke en vrouwelijke prostituees konden op een speciaal daarvoor ingerichte afwerkplaats in de Van der Kunstraat hun klanten bedienen. De tippelzone werd in 2006 opgeheven. 

Van der Kunstraat bij huisnummer 112.
Van der Kunstraat bij huisnummer 112.
Het begin van de Van der Kunstraat bij het Leeghwaterplein in februari 2015.
Het begin van de Van der Kunstraat bij het Leeghwaterplein in februari 2015.
De 1e, 2e en 3e Van der Kunstraat in 1930.
De 1e, 2e en 3e Van der Kunstraat in 1930.