> > >

Artikelindex

De Boterstraat loopt vanaf de Prinsegracht in een hoek naar de Grote Markt. Het straatje ontstond tegelijk met de Boterwaag in 1650.

De Boterstraat gezien vanaf de Pinsegracht. De foto werd in de jaren 20 gemaakt. Op de achtergrond is de Grote Kerk zichtbaar.
De Boterstraat gezien vanaf de Pinsegracht. De foto werd in de jaren 20 gemaakt. Op de achtergrond is de Grote Kerk zichtbaar.

De Waag

Boven de poort van de Boterstraat aan de Prinsegracht staat het jaartal 1650. Dat is het jaar dat de Waag verplaatst werd van het slop De Zak (bij de Grote Kerk) naar de Prinsegracht. De Waag was een overheidsgebouw waar goederen gewogen werden zodat er belasting over geheven kon worden.

De Prinsegracht vormde de aanvoerroute voor de boeren uit het Westland die in Den Haag hun waren kwamen aanbieden. Op de Waag konden ze hun koopwaar laten wegen en verhandelen. De boterhandel vond eerst plaats in een kleine ruimte binnen de Waag.

In 1681 kregen de boterboeren een eigen gebouw, de Boterwaag aan de Prinsegracht. Hier werd de boter in grote hoeveelheden verhandeld. Iets verderop, op de Grote Markt, werd even later het Stukken Boterhuis voor de particuliere boterhandel opgericht. Dat is het gebouw links van de Bart Smit (vroeger textielhandel Van Moorsel), naast de poort.

Tussen de twee boterhuizen bevindt zich een particuliere woning (Grote Markt 8) waar in de achttiende eeuw de waagmeester woonde. 

De functie van de boterhuizen verdween tijdens de Franse tijd, aan het begin van de negentiende eeuw. 

De Boterstraat was in de jaren 70 nog bereikbaar voor het autoverkeer.
De Boterstraat was in de jaren 70 nog bereikbaar voor het autoverkeer.

De straat

De Boterstraat in Kortenbos werd tegelijk met het Boterhuis gesticht, dus halverwege de zeventiende eeuw. De ingang ligt verborgen achter een poort en lijkt op het eerste gezicht priv├ęterrein. De eerste jaren werd de straat ook Zusterstraatje genoemd, als herinnering aan het St. Elizabethsklooster (afgebrand in 1584) dat op de plek van de huidige Grote Markt stond.

In een belastingkohier over 1654 werd over het Weststraatje gesproken. Verder werd in de registers van het straatgeld over 1665 de Prinsegracht-arm van de Boterstraat aangeduid als St. Andriesstraat en de andere arm (Grote Markt) als Van Wamelenstraat. In 1680 werd verkocht een huis aan de westzijde van de Waeghpoort.

Het straatje begint aan de Prinsegracht en eindigt bij een hekwerk aan de Grote Markt. De straat is dus doodlopend. In de straat is een klein aantal woonhuizen opgenomen. De panden werden rond 1982 volledig gerenoveerd.

De Boterstraat op een luchtfoto in 2010. Rechts aan de Prinsegracht bevindt zich de ingang.
De Boterstraat op een luchtfoto in 2010. Rechts aan de Prinsegracht bevindt zich de ingang.
De ingang van de Boterstraat in 1915.
De ingang van de Boterstraat in 1915.
De ingang van de Boterstraat in 1936.
De ingang van de Boterstraat in 1936.
Het Stukken boterhuis staat op deze foto uit 1960 aan de rechterkant.
Het Stukken boterhuis staat op deze foto uit 1960 aan de rechterkant.
In 1975 was de Boterstraat een verwaarloosd straatje geworden.
In 1975 was de Boterstraat een verwaarloosd straatje geworden.
In 1981 werd een groot deel van de bebouwing van de Boterstraat gerenoveerd en vervangen.
In 1981 werd een groot deel van de bebouwing van de Boterstraat gerenoveerd en vervangen.
De Boterstraat heeft een romantische uitstraling. De kunstschilder Anton Pieck (bekend van het sprookjesbos in de Efteling) legde dit tafereeltje vast in 1950.
De Boterstraat heeft een romantische uitstraling. De kunstschilder Anton Pieck (bekend van het sprookjesbos in de Efteling) legde dit tafereeltje vast in 1950.
De ingang van de Boterstraat in september 2016.
De ingang van de Boterstraat in september 2016.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven