> > >

Artikelindex

Als dochters van Zeus en Mnemosyne (de godin van de herinnering) kenden zij zowel toekomst als verleden. De naam van de muzen leeft nog voort in hedendaagse woorden als amuseren, museum, mozaïek, muziek en een Haagse straatnaam

De Muzenstraat gezien vanaf de Zwarteweg. Links is voorbij de knik in de straat het Militair Hospitaal zichtbaar.
De Muzenstraat gezien vanaf de Zwarteweg. Links is voorbij de knik in de straat het Militair Hospitaal zichtbaar.

De straat

De Muzenstraat werd in 1874 gesticht en werd vernoemd naar het in datzelfde jaar gestichte Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen op de hoek van de Muzenstraat en de Zwarteweg. Lange tijd was de Muzenstraat een doodlopende straat. 

Aan het begin van de negentiende eeuw ontstond het Slop van Maasdam, een doodlopend straatje aan de Fluwelen Burgwal. In 1922 werd dit slop met de Muzenstraat verbonden. Vanaf dat moment liep de oude Muzenstraat vanaf de Fluwelen Burgwal naar de Zwarteweg

Transitorium

Het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen brandde in 1964 af. Drie jaar later werd hier een hoog kantoorpand neergezet, het Transitorium. Dit gebouw werd een revolutionair jackblock-systeem gebouwd. Men begon met de bouw van

De Muzenstraat in 1929. De fotograaf staat met zijn rug naar de Fluwelen Burgwal.
De Muzenstraat in 1929. De fotograaf staat met zijn rug naar de Fluwelen Burgwal.
de hoogste verdieping. Elke verdieping werd als het ware in de kelder gebouwd en dan door 124 vijzels opgetild, waarna de volgende verdieping in aanbouw kwam.

Dit Transitorium werd in 1998 omgebouwd naar het Castalia (bijgenaamd de Tieten van Den Haag) en is nu met 104 meter het een na hoogste gebouw van Den Haag. Doordat het tracé van de Muzenstraat gewijzigd is, staat dit gebouw niet meer in de Muzenstraat, maar aan het Parnassusplein

Militair Hospitaal

Op de hoek van de Muzenstraat nummer 1 en de Fluwelen Burgwal nummer 76 stond van 1813 tot 1974 het Militair Hospitaal.

In 1803 werd het woonhuis van de familie Van der Duyn van Maasdam rijkseigendom. Het huis was gelegen op de hoek van de Fluwelen Burgwal en het Slop van Maasdam. In 1813, na de Franse bezetting, verhuisde de

Het Militair Hospitaal aan de Muzenstraat vlak voor de sloop in 1974.
Het Militair Hospitaal aan de Muzenstraat vlak voor de sloop in 1974.
garnizoensziekenzaal van het Binnenhof naar dit nieuwe ziekenhuis aan de Muzenstraat. In de navolgende jaren werd het hospitaal steeds vergroot door middel van de aankoop van naastliggende panden. Het ziekenhuis domineerde de Muzenstraat. In 1843 werd het ziekenhuis een hospitaal 1e klasse.

Vanaf halverwege de twintigste eeuw werden er ook burgers in het ziekenhuis behandeld en verpleegd. Aan het einde van de jaren 1960 besloot minister van den Toom van Defensie dat het hospitaal op deze plek overbodig geworden was. In 1970 werd het ziekenhuis daarom, op 26 bedden na, voor het grootste deel gesloten. Het gebouw werd in 1974 gesloopt.

Sloop

De Muzenstraat kijkend naar de Zwarteweg in mei 2016.
De Muzenstraat kijkend naar de Zwarteweg in mei 2016.
Het militaire hospitaal stond vanaf de Fluwelen Burgwal gezien aan de rechterkant van de straat. Dit deel werd rond 1974 gesloopt. Het linkerdeel van de straat overleefde tot 1995 waarna ook deze panden tegen de grond gingen. 

Heden

De huidige Muzenstraat loopt vanaf de Zwarteweg naar het Muzenplein en van het Muzenplein naar de Wijnhaven. De straat ligt in de wijk Uilebomen. De bebouwing werd in 2000 neergezet.

De Muzenstraat maakt onderdeel uit van De Resident. Dit is een grootschaIig stedenbouwkundig project dat tussen de binnenstad en het Centraal Station in ligt. In het bouwplan werd gekozen voor het thema 'Griekse muzen' als een herinnering aan het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen uit 1874. De Muzenstraat is een ontwerp van Adolfo Natalini. 

De Muzenstraat aan de linkerkant van het  Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in 1925.  Rechts de Zwarteweg.
De Muzenstraat aan de linkerkant van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in 1925. Rechts de Zwarteweg.
De Muzenstraat gezien richting de Zwarteweg in 1950.
De Muzenstraat gezien richting de Zwarteweg in 1950.
Het Militair Hospitaal in 1950. Links de Muzenstraat en rechts de Fluwelen Burgwal.
Het Militair Hospitaal in 1950. Links de Muzenstraat en rechts de Fluwelen Burgwal.
Het Militair Hospitaal aan de Fluwelen Burgwal in 1968. De ingang met de rode kruizen staat aan de Muzenstraat.
Het Militair Hospitaal aan de Fluwelen Burgwal in 1968. De ingang met de rode kruizen staat aan de Muzenstraat.


De sloop van het Militair Hospitaal aan de Muzenstraat en de Fluwelen Burgwal.
De sloop van het Militair Hospitaal aan de Muzenstraat en de Fluwelen Burgwal.
De Fluwelen Burgwal (links) en de Muzenstraat (r) in 1975. Op het braak liggende terrein stond een jaar eerder nog het Militair Hospitaal. De fotograaf stond op de Kalvermarkt.
De Fluwelen Burgwal (links) en de Muzenstraat (r) in 1975. Op het braak liggende terrein stond een jaar eerder nog het Militair Hospitaal. De fotograaf stond op de Kalvermarkt.
De Muzenstraat (bruine lijn) was in de periode 1975-1995 slechts aan een kant bebouwd. Bij MH stond tot 1975  het Militair Hospitaal.  Het kantoorflat (T) werd het  Transitorium genoemd. Dit flat werd in 1998 omgebouwd naar het Castalia, bijgenaamd de Tieten van Den Haag.
De Muzenstraat (bruine lijn) was in de periode 1975-1995 slechts aan een kant bebouwd. Bij MH stond tot 1975 het Militair Hospitaal. Het kantoorflat (T) werd het Transitorium genoemd. Dit flat werd in 1998 omgebouwd naar het Castalia, bijgenaamd de Tieten van Den Haag.
De sloop van de Muzenstraat in 1995. Links op de foto staat het Vrijmetselaarsgebouw op de Fluwelen Burgwal.
De sloop van de Muzenstraat in 1995. Links op de foto staat het Vrijmetselaarsgebouw op de Fluwelen Burgwal.
In de nieuwe Muzenstraat staan twee bogen waarin twee kunstwerken verwerkt zijn.
In de nieuwe Muzenstraat staan twee bogen waarin twee kunstwerken verwerkt zijn.
De Muzenstraat kijkend naar de Wijnhaven. Het witte gebouw op de achtergrond is de achterkant van het stadhuis. De foto werd in mei 2016 gemaakt.
De Muzenstraat kijkend naar de Wijnhaven. Het witte gebouw op de achtergrond is de achterkant van het stadhuis. De foto werd in mei 2016 gemaakt.
De Muzenstraat kijkend naar het Muzenplein. Op de achtergrond staat de Muzentoren.
De Muzenstraat kijkend naar het Muzenplein. Op de achtergrond staat de Muzentoren.
De 73 meter hoge Muzentoren in de Muzenstraat.
De 73 meter hoge Muzentoren in de Muzenstraat.
Een moderne kaart met daarin getekend het trace van de Muzenstraat zoals deze ongeveer liep vanaf 1922 tot 1995. SVM = Slop van Maasdam. MS = Muzenstraat. Beide straatjes liepen tot 1922 tot aan de pijltjes. Vanaf 1922 werden ze verbonden. 1=Militair Hospitaal. 2=Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen.
Een moderne kaart met daarin getekend het trace van de Muzenstraat zoals deze ongeveer liep vanaf 1922 tot 1995. SVM = Slop van Maasdam. MS = Muzenstraat. Beide straatjes liepen tot 1922 tot aan de pijltjes. Vanaf 1922 werden ze verbonden. 1=Militair Hospitaal. 2=Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen.

 

 

.

Cultuur

Tijdperken

Wijken

Ga naar boven