> > >

Artikelindex

De Sacramentskerk was sinds de zomer van 2008 buiten gebruik als rooms-katholieke kerk
De Sacramentskerk was sinds de zomer van 2008 buiten gebruik als rooms-katholieke kerk
Het bisdom wilde de Sacramentskerk afbreken en vervangen door 37 appartementen. Deze foto komt uit april 2015.
Het bisdom wilde de Sacramentskerk afbreken en vervangen door 37 appartementen. Deze foto komt uit april 2015.
Begin 2013 werd de lege kerk gekraakt en vanaf dat moment  bewoond door uitgeprocedeerde vluchtelingen. Eind 2014 werden de asielzoekers door de gemeente Den Haag uit de kerk verwijderd. Daarna werd de voordeur dichtgetimmerd.
Begin 2013 werd de lege kerk gekraakt en vanaf dat moment bewoond door uitgeprocedeerde vluchtelingen. Eind 2014 werden de asielzoekers door de gemeente Den Haag uit de kerk verwijderd. Daarna werd de voordeur dichtgetimmerd.
In de winter van 2018-2019 werd de Allerheiligst Sacramentskerk aan de Sportlaan gesloopt. Deze foto werd in januari 2019 gemaakt.
In de winter van 2018-2019 werd de Allerheiligst Sacramentskerk aan de Sportlaan gesloopt. Deze foto werd in januari 2019 gemaakt.
Op de plek aan de Sportlaan waar tot 2018 een kerk stond worden in 2020 twaalf villa's neergezet. De foto werd in januari 2020 gemaakt.
Op de plek aan de Sportlaan waar tot 2018 een kerk stond worden in 2020 twaalf villa's neergezet. De foto werd in januari 2020 gemaakt.
De Sportlaan in 1931 met rechts de Houtrustweg. De winkel op de hoek is nu een benzinestation.
De Sportlaan in 1931 met rechts de Houtrustweg. De winkel op de hoek is nu een benzinestation.
Het oude Rode kruisziekenhuis dat in de oorlog afgebroken werd, lag wat meer richting de Goudenregenstraat. De Segbroeklaan lag voor de oorlog meer naar links, richting de Sportlaan.
Het oude Rode kruisziekenhuis dat in de oorlog afgebroken werd, lag wat meer richting de Goudenregenstraat. De Segbroeklaan lag voor de oorlog meer naar links, richting de Sportlaan.
Vanaf huisnummer 114 staan vijf flats bijna haaks op de Sportlaan. Ze werden in 1957 gebouwd.
Vanaf huisnummer 114 staan vijf flats bijna haaks op de Sportlaan. Ze werden in 1957 gebouwd.
De Sportlaan ter hoogte van de Spreeuwenlaan. Dit flat komt uit 1954.
De Sportlaan ter hoogte van de Spreeuwenlaan. Dit flat komt uit 1954.
De Sportlaan tussen de Spreeuwenlaan en het Mezenplein. Deze panden werden in 1922 neergezet.
De Sportlaan tussen de Spreeuwenlaan en het Mezenplein. Deze panden werden in 1922 neergezet.
Het Haga ziekenuis aan de Sportlaan. Op het verhuisbericht wordt aangegeven dat het geboortecentrum naar de locatie Leyweg gaat verhuizen.
Het Haga ziekenuis aan de Sportlaan. Op het verhuisbericht wordt aangegeven dat het geboortecentrum naar de locatie Leyweg gaat verhuizen.
De Sportlaan in het voorjaar van 2015.
De Sportlaan in het voorjaar van 2015.
Het kruispunt van de Sportlaan met de Goudenregenstraat in april 2015. Op de achtergrond de Sacramentskerk die in 2019 afgebroken werd..
Het kruispunt van de Sportlaan met de Goudenregenstraat in april 2015. Op de achtergrond de Sacramentskerk die in 2019 afgebroken werd..
Boven de ingangen van de 77 panden zijn kunstwerken aangebracht die  bloemen, vogels en vruchten of fantasiefiguren verbeelden. Het bijzondere bij de flats is dat de sgraffito door geraffineerd kleurgebruik, steeds twee kleuren per voorstelling, en schaduwwerking als een omgevouwen metalen plaat uit de muur naar voren lijkt te komen.
Boven de ingangen van de 77 panden zijn kunstwerken aangebracht die bloemen, vogels en vruchten of fantasiefiguren verbeelden. Het bijzondere bij de flats is dat de sgraffito door geraffineerd kleurgebruik, steeds twee kleuren per voorstelling, en schaduwwerking als een omgevouwen metalen plaat uit de muur naar voren lijkt te komen.
Het kruispunt met de Kwartellaan (links en rechts), en de Sportlaan. Vanaf dit punt worden de veel bredere  Segbroeklaan en de Sportlaan samengevoegd en verandert de Sportlaan in de doorgaande weg naar Kijkduin. April 2015.
Het kruispunt met de Kwartellaan (links en rechts), en de Sportlaan. Vanaf dit punt worden de veel bredere Segbroeklaan en de Sportlaan samengevoegd en verandert de Sportlaan in de doorgaande weg naar Kijkduin. April 2015.
Een groen stukje aan de Sportlaan tussen de Segbroeklaan en  de Daal en Bergselaan. De flats aan de andere kant van de Haagse Beek staan aan de Ranonkelstraat.
Een groen stukje aan de Sportlaan tussen de Segbroeklaan en de Daal en Bergselaan. De flats aan de andere kant van de Haagse Beek staan aan de Ranonkelstraat.
Het kruispunt van de Sportlaan met de Wildhoeflaan werd in 2019 omgebouwd naar een rotonde.
Het kruispunt van de Sportlaan met de Wildhoeflaan werd in 2019 omgebouwd naar een rotonde.
De Sportlaan gezien vanuit de Bosjes van Pex.
De Sportlaan gezien vanuit de Bosjes van Pex.
De Sportlaan ter hoogte van de sportvelden en de Bosjes van Pex aan de rechterkant. Bij de Vliegenvangerlaan in april 2015.
De Sportlaan ter hoogte van de sportvelden en de Bosjes van Pex aan de rechterkant. Bij de Vliegenvangerlaan in april 2015.
De Sportlaan ging in de winter van 2018-2019 op de schop. Een nieuwe ventweg (parallelweg) aan de kant van de huizen moest er voor gaan zorgen dat de veiligheid van de fietsers vergroot wordt. Dit is de kruising met de Oude Buizerdlaan in januari 2019.
De Sportlaan ging in de winter van 2018-2019 op de schop. Een nieuwe ventweg (parallelweg) aan de kant van de huizen moest er voor gaan zorgen dat de veiligheid van de fietsers vergroot wordt. Dit is de kruising met de Oude Buizerdlaan in januari 2019.
Het volledige vernieuwde wegdek van de Sportlaan in januari 2020. Met rechts de Bosjes van Pex.
Het volledige vernieuwde wegdek van de Sportlaan in januari 2020. Met rechts de Bosjes van Pex.
Het laatste stuk van de Sportlaan bij de kruising met de Savornin Lohmanlaan. Vanaf hier gaat de laan over in de Machiel Vrijenhoeklaan. Rechts op de foto de Bosjes van Pex.
Het laatste stuk van de Sportlaan bij de kruising met de Savornin Lohmanlaan. Vanaf hier gaat de laan over in de Machiel Vrijenhoeklaan. Rechts op de foto de Bosjes van Pex.
De Sportlaan en de  Sacramentskerk in 2016.
De Sportlaan en de Sacramentskerk in 2016.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven