> > >

In 1882 werd een particulier doodlopend straatje gesticht dat bij de Loosduinseweg begon. De straat werd vernoemd naar een gelovig en overtuigd antirevolutionair.

De Mackaystraat lag in de rook van de elektriciteitscentrale en na 1930 kwamen daar de schoorstenen van de vuilverbranding bij.
De Mackaystraat lag in de rook van de elektriciteitscentrale en na 1930 kwamen daar de schoorstenen van de vuilverbranding bij.

De baron

Æneas baron Mackay was een antirevolutionaire politicus in de negentiende eeuw. Mackay was de voorzitter van het eerste confessionele kabinet Mackay tussen 1888 en 1891.

Zijn kabinet wijzigde in 1889 de Wet op het lager onderwijs, waardoor de positie van met name het religieus onderwijs verbeterde. Ze gingen dezelfde subsidie ontvangen als de openbare scholen. De schoolwet-Mackay bleef tot 1917 in stand.

De straat

P van Rooyen en A. Deurloo waren ondernemers die rond 1882 een particuliere straat loodrecht op de Loosduinseweg stichtten. Vanwege hun christelijke afkomst vroegen ze aan de gemeente Den Haag of de straat vernoemd mocht worden naar baron Mackay. En zo geschiedde.

De Mackaystraat in 1983.
De Mackaystraat in 1983.
Het beheer van de Mackaystraat werd rond 1900 door de Gemeente Den Haag overgenomen. Het straatje lag onder de rook van de elektriciteitscentrale en na 1930 kwamen daar de schoorstenen van de vuilverbranding bij. Rond 1930 werd ook een kant van de straat afgebroken. De vuilverbrandingscentrale werd gebouwd op het terrein van de voormalige gasfabriek.

De onderzoeker H. Nieuwenhuis startte in 1950 een studie in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Hij bracht onbarmhartig verslag uit over wat hij 'de massajeugd' in de Mackaystraat noemde.

De kinderen werden 's avonds de straat op gestuurd 'door ouders die geen energie meer hebben om zich met de kinderen te bemoeien'. Kinderen en jongeren groeiden op met een eenzijdige belangstelling, die, zonder veel ambities en afkomstig uit eenvoudige gezinnen, 'passief meedrijven op de stroom van het leven.'

De Mackaystraat (V) in 2006. VA=Sportpark Verademing. EB= Kantoor van het voormalige Energiebedrijf. EC=Energiecentrale aan de Constant Rebecquestraat...
De Mackaystraat (V) in 2006. VA=Sportpark Verademing. EB= Kantoor van het voormalige Energiebedrijf. EC=Energiecentrale aan de Constant Rebecquestraat...
Maar ook de ouders kwamen er niet goed van af: 'De vrouw gaat zeer vaak bij de buren koffie drinken en snoepen. Ook winkelen ze veel en doen dan niets aan het huishouden.

Nu
Rond de eeuwwisseling werd de bebouwing aan de Mackaystraat afgebroken. De straat bestaat nu nog uit een stukje fietspad en heeft nog slechts één huisnummer.

De Hindoebasisschool VAHON zit op nummer 6. De wig van de school markeert de entree tot het park. De school is georganiseerd rondom een centrale hal die over drie bouwlagen 25 klaslokalen en enkele nevenruimten ontsluit. Daglicht komt binnen door ramen in het schuin oplopende grasdak.

Op deze foto uit 2008 is de Mackaystraat gereduceerd tot een stukje voet- en fietspad rechts van het rode gebouw midden voor op de foto.
Op deze foto uit 2008 is de Mackaystraat gereduceerd tot een stukje voet- en fietspad rechts van het rode gebouw midden voor op de foto.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven