> > >

Aan de oostkant, de arme kant, van het Voorhout stond in achttiende eeuw een aantal huizen dat detoneerde met de chique omgeving. Deze panden hadden hun achterkant aan de Zandsloot (nu Smidswater).

Het Pleintje van Patras in de negentiende eeuw, toen het stadspaleis het bezit was van de bankiersfamilie Hope.
Het Pleintje van Patras in de negentiende eeuw, toen het stadspaleis het bezit was van de bankiersfamilie Hope.

Miljonair

Anthony Patras was een bestuurder en een vermogend man. Hij bezat maar liefst 2 miljoen gulden en was de financier van de stadhouder Willem IV.

Patras bezat een woning aan het Lange Voorhout 36 (later de Koninklijke Bibliotheek en nu Huis Huguetan) en verkocht dat in 1760. In datzelfde jaar, op 24 april 1760, kocht  Anthony de 'slooppanden', een blok huizen, stallen en koetshuizen. Hij liet deze direct afbreken.

De architect Pieter de Swart bouwde tussen 1760 en 1764 een kapitale woning aan het Lange Voorhout 74-76. Deze De Swart was de hofarchitect van Willem IV en ontwierp ook de Koninklijke Schouwburg

Het Pleintje van Patras in de winter van 1913.
Het Pleintje van Patras in de winter van 1913.
Padras had echter niet veel plezier van zijn bezit want hij overleed al in 1764.

De weduwe Patras bevond zich al na een paar jaar in een lastige financiĆ«le positie. Op 3 september 1778 werd haar vermogen onder curatele gesteld. Bijna drie maanden later, op 30 november 1778, werd het huis Patras in de Nieuwe Doelen geveild. De koper was D. J. Baron van Heeckeren tot den Brantsenburg.

Het huis Patras is nu het Paleis Lange Voorhout / Museum Escher in Het Paleis.

Het plein

Het Pleintje van Patras is nog herkenbaar aan de afwijkende straattegels. Deze foto werd in december 2019 gemaakt.
Het Pleintje van Patras is nog herkenbaar aan de afwijkende straattegels. Deze foto werd in december 2019 gemaakt.
Het pleintje voor de deur werd in 1764 door de weduwe bestraat zodat 'de koetzen bij donkere avonden zonder gevaar en onbelemmert van de vorsz. hare huijsinge zouden kunnen af- en aanrijden'. Het pleintje  werd vanaf dat moment onofficieel het Pleintje van Patras genoemd. En die naam bleef hangen tot aan het begin van de twintigste eeuw. Het pleintje was tot in de jaren 1980 afgesloten met paaltjes.

Op 30 april 1917 werd prinses Juliana acht jaar. Haar moeder Wilhelmina vetrok op deze foto vanaf het Pleintje van Patras naar  het Paleis Noordeinde om daar toegejuicht te worden. Regentes Emma zwaaide beiden uit.
Op 30 april 1917 werd prinses Juliana acht jaar. Haar moeder Wilhelmina vetrok op deze foto vanaf het Pleintje van Patras naar het Paleis Noordeinde om daar toegejuicht te worden. Regentes Emma zwaaide beiden uit.
Het Pleintje van Patras werd in mei 2021 opnieuw bestraat. In de verte is het monument Saxen Weimar zichtbaar.
Het Pleintje van Patras werd in mei 2021 opnieuw bestraat. In de verte is het monument Saxen Weimar zichtbaar.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven