Het Faustslop liep van de Nieuwe laantjes naar de Weststraat (Scheveningen)

De straat werd vernoemd naar een zekere Vaus of Voois, die op de hoek van het hofje woonde.