> > >

Dat de ontdekkingsreiziger Columbus in tegenstelling tot zijn tijdgenoten doorhad dat de wereld niet plat was maar rond, is een verzinsel uit de romantiek. Dat maakt zijn prestatie echter niet minder groot. -In 1907 werd daarom de Columbusstraat in de gemeente Loosduinen naar hem vernoemd.

Christoffel Columbus
Christoffel Columbus

Plannen

Christoffel Columbus werd geboren in 1451 in de Italiaanse havenstad Genua. Naar eigen zeggen ging hij al op tienjarige leeftijd de zee op, waardoor hij tijdens zijn jeugd nooit leerde schrijven. Hij vestigde zich in 1476 in Portugal. Columbus had een bovengemiddelde interesse in aardrijkskunde en in de jaren tachtig van de vijftiende eeuw bedacht hij dat het mogelijk moest zijn om Azië via het westen te bereiken.

In 1484 presenteerde Christoffel zijn ideeën aan de Portugese koning Johan II, maar deze was niet geïnteresseerd in de kostbare onderneming. De Italiaan bezocht daarom in 1485 het Spaanse hof van Isabella van Castilië en Ferdinand van Aragon, waar hij naast het voorstel ook meteen zijn beloning besprak. Zo eiste Columbus het gouverneurschap van alle ontdekte gebieden en wilde hij benoemd worden tot ‘Grootadmiraal van de Oceaan’. Spanje was echter in oorlog met de Moren en het idee werd een paar jaar vooruit geschoven.

De ontdekking

Op 3 augustus 1492 gingen Columbus en zo'n 90 andere zeelieden aan boord van hun schepen in de Spaanse stad Palos de la Frontera: de drie beroemde schepen de "Nina," de "Pinta" en de "Santa Maria". In de vroege ochtend van 12 oktober, toen hij volgens zijn berekeningen al drie weken in Japan had moeten zijn, ontdekte een matroos van de Pinta het vaste land. Columbus beweerde later dat hij ’s nachts al licht had gezien. Met deze claim stak hij de in het vooruitzicht gestelde beloning in zijn eigen zak. Hoe dan ook, Amerika was ontdekt. En omdat Christofel dacht dat hij in India geland was, noemde hij de bewoners Indianen. 

Het vlaggenschip van Columbus ging op 25 december 1492 verloren, nadat het anker lossloeg en het schip op een rif dreef. Een deel van het hout werd gebruikt voor de bouw van een fort dat Columbus La Navidad (Spaans voor kerstmis) noemde. De ontdekkingsreiziger koos voor deze naam omdat zijn vlaggenschip tijdens Kerst was vergaan. La Navidad was de eerste Europese nederzetting in wat de Nieuwe Wereld zou gaan heten.  

Na de ontdekking van Columbus kwam er uitgebreid contact op gang tussen beide werelddelen. De ontdekking van Amerika in 1492 wordt daarom ook wel gezien als de overgang van de Middeleeuwen naar de moderne tijd.

Eenmalig succes

Zoals beloofd werd hij bij terugkomst in Spanje in de adelstand verheven en verwierf hij een vast inkomen. Hij ging nog vele malen terug naar Amerika, maar z'n geluk was niet blijvend.

Al tijdens zijn leven werd Columbus door velen gezien als een dwaas of querulant, wiens reputatie door enkele catastrofaal verlopen vervolgreizen naar het westen sterk was aangetast. Deze reputatie werd lang na zijn dood in 1828 opgevijzeld toen Washington Irving zijn Life and Voyages of Christopher Columbus publiceerde, een beststeller waarvan vóór 1900 niet minder dan 175 drukken verschenen. Generaties Amerikanen en Engelsen zijn vervolgens opgegroeid met het beeld van Columbus als de grote visionair.  

Uiteindelijk stierf deze grote ontdekker als een ziek en verbitterd, maar strijdlustig man. 

De Columbusstraat (L) gezien vanaf de  Gevers Deynootstraat (L) naar de Trompstraat (L). De zijstraat links is de Piet Heinstraat (L). Rond 1930.
De Columbusstraat (L) gezien vanaf de Gevers Deynootstraat (L) naar de Trompstraat (L). De zijstraat links is de Piet Heinstraat (L). Rond 1930.

De straat

In 1907 werd de Columbusstraat in de gemeente Loosduinen gesticht. In 1923 werd Loosduinen geannexeerd door de gemeente Den Haag. Dit zorgde voor onduidelijkheid omdat in 1894 in Den Haag al een Columbusstraat gesticht was. Vanaf dat moment kregen de ex-Loosduinse straatnamen daarom het achtervoegsel (L). Dus Columbusstraat(L). De huisnummers 3 t/m 7 werd in 1900 gebouwd.De rest van de straat ontstond in 1905. De Columbusstraat liep vanaf de Gevers Deynootstraat naar de Trompstraat. Op 18 september 1967 werd de straatnaam gewijzigd in Kruidentuinen in de wijk Nieuw Waldeck

Ook leuk

Cultuur

Wijken

Ga naar boven