> > >

-In 1900 werd de De Ruyterstraat in de gemeente Loosduinen gesticht. In 1923 werd Loosduinen echter geannexeerd door de gemeente Den Haag. Dit schiep voor deze straat verwarring omdat in Den Haag al sinds 1867 een De Ruyterstraat bestond.

Michiel de Ruyter draagt op dit schilderij de Orde van Saint Michel, die hij van de Franse koning kreeg. In 1667 schilderde Ferdinand Bol een aantal levensgrote portretten van de zeeheld. In alle vestigingen van de marine kwam zo’n portret te hangen. Dit portret hing in Middelburg.
Michiel de Ruyter draagt op dit schilderij de Orde van Saint Michel, die hij van de Franse koning kreeg. In 1667 schilderde Ferdinand Bol een aantal levensgrote portretten van de zeeheld. In alle vestigingen van de marine kwam zo’n portret te hangen. Dit portret hing in Middelburg.

Bestevaêr

Van alle zeventiende-eeuwse zeehelden is Michiel Adriaenszoon de Ruyter ongetwijfeld de beroemdste. Michiel groeide op tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) in de Tachtigjarige Oorlog. Tijdens deze oorlog ondervonden de Hollandse VOC-schepen veel hinder van de kapers uit Duinkerken. Michiel was 30 jaar oud toen hij in 1637 bevorderd werd tot kapitein van een kaperschip.

Met het buitmaken van vijandelijke schepen kon schade toegebracht worden aan de vijand. En net zo belangrijk, met elke prijs die binnen werd gebracht, groeide het vermogen van De Ruyter. Zijn glorieuze maritieme loopbaan bracht De Ruyter veel roem, dukaten, adelijke titels en macht. In 1652 meende hij voldoende fortuin te hebben vergaard om een rustig bestaan aan wal te leiden. Lang kon hij echter niet van zijn rust genieten. In 1652 brak de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog uit en Michiel werd gevraagd om kapitein te worden van de vloot.

De Ruyter werd beroemd om de gewonnen én de roemrijk verloren zeeslagen. In 1667 vond een van de meest spectaculaire operaties in de Nederlandse maritieme geschiedenis plaats. Raadpensionaris Johan de Witt (de hoogste bestuurder) dwong De Ruyter om diep Engeland binnen te varen en de Engelse vloot op de Medway bij de marinewerven van Chatham uit te schakelen. Het plan slaagde en een flink deel van de Engelse vloot werd vernietigd. Om de vernedering voor de Engelsen nog groter te maken werd tevens het vlaggenschip 'Royal Charles' mee naar Nederland gesleept.

Michiel de Ruyter stond met zijn overwinningen op Engeland aan de wieg van repectievelijk de Vrede van Breda in 1667, en de Vrede van Westminster in 1674. Hij voorkwam hiermee feitelijk dat het rijke Nederland verdeeld werd tussen Frankrijk en Engeland.

Het einde

In 1676 stuurden de Staten-­Generaal hem met een veel te zwakke vloot op oorlogspad tegen Frankrijk. Op 22 april van dat jaar sloeg een kanonskogel zijn linkervoet af en verbrijzelde zijn rechterbeen. Een week later blies de admiraal, 69 jaar, 'seer sach­jens' zijn laatste adem uit.

Held

De Ruyter werd in de jaren na zijn dood af en aan, afhankelijk van de omstandigheden, vereerd. Het bewieroken van een zeeheld stond immers op gespannen voet met de bijbel, die in het eerste gebod voorschrijft: 'Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben'. Alleen in de negentiende eeuw, na de stichting van Nederland in 1813, werden nationale helden zonder schroom vereerd. Zowel de De Ruyterstraat in Loosduinen als in Den Haag werden in deze periode gesticht. 

Na 1910 ging het weer bergafwaarts met de verering van De Ruyter waarna zijn heldendom weer steeg in de eenentwintigste eeuw. In 2004 werd door middel van een verkiezing vastgesteld wie volgens het Nederlandse publiek de grootste Nederlander aller tijden is. Michiel de Ruyter eindigde op de zevende plaats. De Ruyter is echter bij sommigen nog steeds het voorbeeld van een foute Nederlander vanwege zijn (vermeende) betrokkenheid bij de slavenhandel.  

De Ruyterstraat in de jaren veertig in Loosduinen.
De Ruyterstraat in de jaren veertig in Loosduinen.

De straat

In 1900 werd de De Ruyterstraat in de gemeente Loosduinen gesticht welke liep van de Haagweg naar de Van Heemskerckstraat. In 1923 werd Loosduinen echter geannexeerd door de gemeente Den Haag. Dit schiep voor deze straat verwarring omdat in Den Haag al sinds 1867 een De Ruyterstraat bestond.

Om toch het verschil te kunnen zien, kregen de ex-Loosduinse straatnamen het achtervoegsel (L). Dus De Ruyterstraat(L).  Op 18 september 1967 werd de straatnaam gewijzigd in Vogeltuinen. De bebouwing stamt voor het grootste deel uit 1916. Huisnummer 1 werd echter al in 1907 neergezet. 

Deze woningen in de Vogeltuinen werden in 1916 gebouwd, maar zien er door grootscheepse renovaties veel moderner uit.
Deze woningen in de Vogeltuinen werden in 1916 gebouwd, maar zien er door grootscheepse renovaties veel moderner uit.
De Vogeltuinen op de kruising met de Binnentuinen. In de verte is de Albert Rousselstraat zichtbaar.
De Vogeltuinen op de kruising met de Binnentuinen. In de verte is de Albert Rousselstraat zichtbaar.
Het begin van de straat heeft nog een begin twintigste eeuwse uitstraling. Deze foto werd in juni 2015 gemaakt.
Het begin van de straat heeft nog een begin twintigste eeuwse uitstraling. Deze foto werd in juni 2015 gemaakt.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven