> > >

In 1907 werd de Evertsenstraat in de gemeente Loosduinen gesticht. In 1923 werd Loosduinen geannexeerd door de gemeente Den Haag. Vanaf dat moment hadden de ex-Loosduinse straatnamen het achtervoegsel (L). Dus Evertsenstraat(L)

Door zijn vriendschap met stadhouder Willem II werd Johan Evertsen gezien als gevaarlijk koningsgezind.
Door zijn vriendschap met stadhouder Willem II werd Johan Evertsen gezien als gevaarlijk koningsgezind.

Zeeheld

De straat werd vernoemd naar de zeeheld Johan Evertsen. Deze Evertsen leefde van 1600-1666. Als zoon van commandeur Johan Evertsen de Oude bij de Zeeuwse admiraliteit, en kleinzoon van een watergeus, kwam hij al heel jong bij zijn vader aan boord. Al in 1618 commandeerde de 18-jarige Johan een oorlogsschip. Hij verwierf faam in de strijd tegen de Duinkerker Kapers. Ook tijdens de eerste Engels-Nederlandse oorlog speelde hij een grote rol van betekenis. Hij was een zeer capabel aanvoerder maar de Hollandse admiraliteit weigerde echter een Zeeuw in de hoogste rang te benoemen. Hij bleef daarom altijd de tweede man in de vloot.

Johan's voerde zijn laatste gevecht in 1666 met zijn schip de "Walcheren", een moderne boot met 70 kanonnen en 380 bemanningsleden. Op vier augustus, op de eerste dag van de Tweedaagse Zeeslag, werd een van zijn benen afgeschoten. De dag erna stierf Johan Evertsen aan zijn verwondingen.

Straat

In 1907 werd de Evertsenstraat in de gemeente Loosduinen gesticht. In 1923 werd Loosduinen geannexeerd door de gemeente Den Haag. Vanaf dat moment kregen de ex-Loosduinse straatnamen het achtervoegsel (L). Dus Evertsenstraat(L). De bebouwing in de straat werd in 1916 neergezet. De Evertsenstraat liep vanaf de Haagweg naar de Heemskerckstraat.

De Evertsenstraat in de jaren veertig van de twintigste eeuw.
De Evertsenstraat in de jaren veertig van de twintigste eeuw.
Op 18 september 1967 werd de straatnaam gewijzigd in Stadstuinen

Het begin van de Stadstuinen is bij een herindeling doodlopend gemaakt. Hier is nu een kleine rotonde en een plantsoentje gelegen. Dit ging wel ten koste van de even huisnummers 2 tot en met 8 die verdwenen zijn.
Het begin van de Stadstuinen is bij een herindeling doodlopend gemaakt. Hier is nu een kleine rotonde en een plantsoentje gelegen. Dit ging wel ten koste van de even huisnummers 2 tot en met 8 die verdwenen zijn.
De Stadstuinen kijkend richting de Oude Haagweg in juni 2015.
De Stadstuinen kijkend richting de Oude Haagweg in juni 2015.
De Stadstuinen op de hoek met de Binnentuinen.
De Stadstuinen op de hoek met de Binnentuinen.

 

Cultuur

Wijken

Ga naar boven