> > >

Conrad (Coenraad) Busken Huet (1826-1886) was een Haags letterkundige en predikant en degene die de term Gouden Eeuw introduceerde.

Conrad Busken Huet was een Haagse schrijver en de scherpste criticus van Nederland.  Hij speelde een belangrijke  rol in de Nederlandse letteren van de 19e eeuw.
Conrad Busken Huet was een Haagse schrijver en de scherpste criticus van Nederland. Hij speelde een belangrijke rol in de Nederlandse letteren van de 19e eeuw.

Leven

Busken Huet wijdde zich sinds 1862 geheel aan de journalistiek. Van 1862-1865 was hij redacteur van De Gids. Van 1868-1876 verbleef Busken Huet als journalist in Nederlands-Indië. Busken Huet verdiende als hoofdredacteur van de Java-Bode twaalf duizend gulden per jaar, meer dan een minister. Een reguliere journalist moest genoegen nemen met vijfhonderd gulden per jaar.

Conrad stond bekend als een voortreffelijk letterkundig criticus en was als zodanig de auteur van de belangrijke Litterarische Fantasien en Kritieken (25 delen) en Persoonlijke herinneringen aan Potgieter (1877). 

In 1868 publiceerde hij zijn roman, Lidewyde, dat geen succes werd en een schandaal veroorzaakte door het realisme waarmee erotiek beschreven werd.

In de grote cultuurhistorische studies Het land van Rubens (1879) en Het land van Rembrand (1882-1884)  bekeek Busken Huet de Nederlandse geschiedenis meer van een afstand. Hij was een stuk kritischer dan wat tot dan toe gebruikelijk was. Het bezorgde Conrad meer lof dan al zijn vroegere werk.

Gouden Eeuw

De Busken Huetstraat in 1924.
De Busken Huetstraat in 1924
In Het land van Rembrand herintroduceerde Busken Huet de term 'Gouden Eeuw' en bepaalde hij dat Rembrandt de grootste Nederlandse schilder was. 

Niet gewaardeerd

Conrad werd gedurende zijn leven niet erg gewaardeerd voor zijn pionierswerk en de inbreng van zijn literaire en culturele bagage. Bovendien was hij tegelijk radicaal en aristocratisch. Het leverde hem geen officiële erkenning, geen eredoctoraat, noch een benoeming tot hoogleraar op. Hij maakte te veel vijanden in literaire kringen door op rechtlijnige wijze met zijn scherpe kritiek zijn tegenstanders af te maken. 

De Busken Huetstraat in 1977.
De Busken Huetstraat in 1977
In zijn laatste levensjaar beledigde hij koningin Emma zo hartgrondig, dat Huets neef, die als uitgever voor de publicatie verantwoordelijk was, er een proces voor kreeg. Busken Huet had Emma een `Keulsche pottenmeid' genoemd en een berooide vrouw die haar jeugd uit eerzucht had weggeworpen aan een afgeleefd man (koning Willem III). Dergelijke uitspraken werden gezien als majesteitsschennis.

Na de dood

Conrad overleed in 1886 in Parijs. Hij werd begraven op de begraafplaats Montparnasse. Bij de uitvaart waren Fransen en in Frankrijk woonachtige Nederlanders aanwezig, waaronder, naar verluidt, Theo van Gogh, de broer van Vincent.

Aan de gevel van het voormalige woonhuis van Busken Huet werd in 1986 een gedenksteen bevestigd. De tekst luidt: De schrijver van Het land van Rembrand stierf in dit huis op 1 mei 1886.
Aan de gevel van het voormalige woonhuis van Busken Huet werd in 1986 een gedenksteen bevestigd. De tekst luidt: De schrijver van Het land van Rembrand stierf in dit huis op 1 mei 1886.
De zerk op het graf is van grijsgele zandsteen en draagt tot opschrift: 'Famille Busken Huet. Conrad Busken Buet, 1826-1886. Verder de letters C.A.P. (Concession à perpétuité), No. 277.’
Zie het tabje hieronder met een verslag van de begrafenis. 

Monumenten

In de zomer van 1995 werd het graf van Busken Huet op het kerkhof Montparnasse gerestaureerd. De restauratie werd uitgevoerd door de beeldhouwer Luc Ingels uit Walsoorden, Zeeuws-Vlaanderen.
 

Op 11 juni 1986 onthulde de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde een gedenksteen aan het sterfhuis van Busken Huet in Parijs. Rue de l'Université 107.

Jozef Israëls schilderde in 1865 Busken Huet. Dit is een kopie uit de jaren 1950 van Coen van Oven.
Jozef Israëls schilderde in 1865 Busken Huet. Dit is een kopie uit de jaren 1950 van Coen van Oven.
Busken Huet woonde in 1865  in het buitenhuis Sorghvliet aan de Bloemendaalseweg in Bloemendaal. Op 14 juli 1913 werd een gedenksteen onthuld in de gevel van het huidige huis, genaamd Nieuw Sorgh-vliet. De tenaamstelling van de Beeklaan in Bloemendaal werd veranderd in Busken Huetlaan.

Straat

Busken Huet was in de negentiende eeuw niet populair bij bestuurders. Dat probleem was veertig jaar later blijkbaar opgelost want op 18 juli 1921 werden twee straten in Spoorwijk naar Busken Huet vernoemd. De Busken Huetstraat begint bij de Alberdingk Thijmstraat en eindigt bij de Hildebrandstraat. De Lidewijdestraat loopt in een kromming van de Beetsstraat naar de Schimmelweg.

De Busken Huetstraat in 2010. Links openbare basisschool De Spoorzoeker.
De Busken Huetstraat in 2010. Links openbare basisschool De Spoorzoeker.
De Busken Huetstraat in 2014. Links de huizen uit 1921. Rechts de nieuwbouw uit 2002 . De straat aan de linkerkant is de Camera Obscurastraat.
De Busken Huetstraat in 2014
De school in de Busken Huetstraat 22-24 in 2014. Deze school heette tot 1 augustus 1984 de Busken Huetschool. Op deze datum werd de naam veranderd in de Spoorzoeker. In 1992 werd het oude gebouw afgbroken en vervangen voor nieuwbouw.
De school in de Busken Huetstraat
Coenraad  Busken Huet: Zoovele boeken ik beoordeeld heb, zoovele vijanden heb ik gemaakt.
Coenraad Busken Huet: Zoovele boeken ik beoordeeld heb, zoovele vijanden heb ik gemaakt.
Busken Huet werd  vanwege zijn venijnige literaire kritieken de beul van Haarlem genoemd.
Busken Huet werd vanwege zijn venijnige literaire kritieken de beul van Haarlem genoemd.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven