Artikelindex

De Bezemstraat loopt van de Gedempte gracht naar de Sint Jacobstraat en werd rond 1600 aangelegd. Deze straat was eeuwenlang het centrum van de joodse wijk.

De Bezemstraat op de hoek met de Voldersgracht en de Gedempte gracht in 1900.
De Bezemstraat op de hoek met de Voldersgracht en de Gedempte gracht in 1900.
Er was aan het einde van de 14e eeuw echter al bebouwing. De straat werd toen Steeg van het Padmoes genoemd, maar ook Gherijt Wiggerslaan. De naam Bezemstraat is verbonden met de bezemverkopers die in deze straat woonden. Vanaf 1670 maakte de straat onderdeel uit van de Jodenbuurt. Tegenwoordig is dit de rand van Chinatown.

Scholen

In de Bezemstraat waren in 1940 drie openbare scholen gevestigd waar veel joodse kinderen op zaten. Met ingang van 1 september 1941 mochten joodse kinderen echter niet meer op openbare scholen verschijnen.

De drie scholen in de Bezemstraat werden alle drie volledig joods (evenals de Waalstraat 32 en de Duinstraat 10). De scholen bleven open tot 15 april 1943. De meeste kinderen overleefden de oorlog niet.

Monument

De straat wordt begrenst door de muur aan de achterzijde van de Nieuwe Kerk. In deze muur zit een monument voor de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde joodse Hagenaars. Dit is een replica van de gedenkplaat Rachel weent. Het origineel van deze in 1948 door beeldhouwer Theo van der Nahmer gemaakte gedenkplaat staat in het Museon. 

In januari 2018 werd een nieuw monument onthuld voor de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde joodse Hagenaars. De grote Davidsster zat hiervoor tegen de gevel van de Gedempte Gracht nr. 40.
In januari 2018 werd een nieuw monument onthuld voor de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde joodse Hagenaars. De grote Davidsster zat hiervoor tegen de gevel van de Gedempte Gracht nr. 40.
In januari 2018 werd een nieuw, veel groter, joods monument onthuld. De grote Davidsster die tegen de gevel van de Gedempte Gracht nr. 40 zat, werd in dit nieuwe monument verwerkt. Dit nieuwe gedenkteken blokkeert nu een beetje het zicht op het oude gedenkplaatje.

Heden en Rabbijn Maarsenplein

De straat is nauwelijks meer herkenbaar als een straat, maar lijkt meer een doorgang van de Gedempte gracht naar de, niet zo mooie, parkeergarage aan het einde van de straat.

In de 20e eeuw werden enkele woningen afgebroken en niet vervangen waardoor halverwege de straat een schoolplein ontstond. Dit plein kreeg in 2006 de naam Rabbijn Maarsenplein

 

De Bezemstraat met de Professor Lorentzschool en met zicht op de St Jacobstraat met de Joodse Salomo's tempel. Foto uit de jaren 50.
De Bezemstraat met de Professor Lorentzschool en met zicht op de St Jacobstraat met de Joodse Salomo's tempel. Foto uit de jaren 50.
Ter nagedachtenis aan de vermoorde kinderen staat hier sinds 2006 het Joods Kindermonument. Dit monument doet ook dienst als kinderspeelrek en ziet er uit als een groepje stoelen. In deze stoelen staan namen gegraveerd van 400 Joodse kinderen uit Den Haag, die de oorlog niet overleefden. Het appartementengebouw aan de rand van het plein draagt de naam Parnassijn.

 

De Bezemstraat in 1956.
De Bezemstraat in 1956.
De gedenkplaat voor de vermoorde Joodse kinderen van Den Haag.
De gedenkplaat voor de vermoorde Joodse kinderen van Den Haag.
Het Joods Kindermonument. Op de achtergrond de Nieuwe kerk.
Het Joods Kindermonument. Op de achtergrond de Nieuwe kerk.
De Bezemstraat in 1980. Links bij de bomen het huidige Rabbijn Maarsenplein.
De Bezemstraat in 1980. Links bij de bomen het huidige Rabbijn Maarsenplein.
De Bezemstraat in augustus 2014. Links de muur van de Nieuwe Kerk.
De Bezemstraat in augustus 2014. Links de muur van de Nieuwe Kerk.


Foto pagina

 

De Jodenbuurt rond de Nieuwe Kerk in 1770. Bij de letter B de Bezemstraat. De Lange Gracht is de huidige Gedempte Gracht.
De Jodenbuurt rond de Nieuwe Kerk in 1770. Bij de letter B de Bezemstraat. De Lange Gracht is de huidige Gedempte Gracht.
In 1939 werd het Nederlandse leger gemobiliseerd. De school aan de Bezemstraat werd ontruimd om daarna als barak te dienen.
In 1939 werd het Nederlandse leger gemobiliseerd. De school aan de Bezemstraat werd ontruimd om daarna als barak te dienen.
De Bezemstraat bij de ingang van de Nieuwe kerk.
De Bezemstraat bij de ingang van de Nieuwe kerk.
De Bezemstraat gezien vanaf de Gedempte gracht.
De Bezemstraat gezien vanaf de Gedempte gracht.
De Bezemstraat en het  Rabbijn Maarsenplein gezien vanuit de tuin van de Nieuwe Kerk.
De Bezemstraat en het Rabbijn Maarsenplein gezien vanuit de tuin van de Nieuwe Kerk.
Het Rabbijn Maarsenplein in augustus 2014.
Het Rabbijn Maarsenplein in augustus 2014.
Het monument is ontworpen door de Haagse kunstenares Anat Ratzabi. Het toont een deur op een kier in een muur voor de tuin van de Nieuwe Kerk. De twee bronzen koffers symboliseren de deportatie.
Het monument is ontworpen door de Haagse kunstenares Anat Ratzabi. Het toont een deur op een kier in een muur voor de tuin van de Nieuwe Kerk. De twee bronzen koffers symboliseren de deportatie.
Dit bronzen relief werd op 12 oktober 1967 aan de Gedemte Gracht onthuld. Het monument werd in januari 2018 geintegreerd in het nieuw opgerichte Joodse monument in de Bezemstraat.
Dit bronzen relief werd op 12 oktober 1967 aan de Gedemte Gracht onthuld. Het monument werd in januari 2018 geintegreerd in het nieuw opgerichte Joodse monument in de Bezemstraat.
De Bezemstraat en het Rabbijn Maarsenplein op de kaart in Chinatown.
De Bezemstraat en het Rabbijn Maarsenplein op de kaart in Chinatown.

.

Cultuur

Tijdperken

Wijken

Ga naar boven