Artikelindex

Hildebrand was in de 19e eeuw een pseudoniem voor de toen bekende dichter Nicolaas Beets. De Hildebrandstraat werd in 1921 gesticht.

De Hildebrandstraat ligt parallel aan het spoor. Tot aan de jaren 80 waren de straat en de spoorbaan met een laag hekje gescheiden.
De Hildebrandstraat ligt parallel aan het spoor. Tot aan de jaren 80 waren de straat en de spoorbaan met een laag hekje gescheiden.

De Schrijver

Het is niet duidelijk waarom Beets voor de naam Hildebrand koos. Hij studeerde echter theologie van 1833 tot 1839 en in dat laatste jaar schreef hij de roman die de bestverkochte van de 19e eeuw zou worden, de Camera Obscura. Wellicht wilde Beets in eerste instantie niet geassocieerd worden met zo'n wereldse roman. Het stramien van elk verhaal (elke 'aflevering') in de Camera is min of meer hetzelfde. Er is één altijd terugkerend personage, Hildebrand zelf, die bij allerlei vrienden en kennissen op bezoek gaat.

De straat

-De Hildebrandstraat begint bij de Goeverneurlaan en eindigt bij de Schimmelweg.

De Hildebrandstraat ligt voor een groot deel langs het spoor naar Rotterdam in Spoorwijk en werd in de jaren twintig gebouwd. Een stuk van de straat werd al in 1930 bij het Goeverneurplein getrokken. Aan het begin van de 21e eeuw werden de kleine huizen in het het grootste deel van de straat afgebroken en vervangen door nieuwbouw. De 300 meter lange wand bestaat nu uit twee grote blokken die "een maat krijgen" door de poorten naar de achterliggende hoven. Aan de spoorzijde tonen de poorten voornaam en breed.

De smalle bouwblokken uit de jaren twintig zijn ingewisseld voor hoven die zijn gebaseerd op de bestaande Haagse hofjes. De woonwand van vier lagen op een halfverdiepte parkeergarage schermt de hoven af tegen het spoorlawaai. De parkeerdruk en de geluidsbelasting zijn in één gebaar opgelost: de hoven zijn autovrij en bieden een beschutte semipublieke sfeer in de stad.

Nummering

De nummering van de door het Hildebrandplein in tweeën geknipte Hildebrandstraat heeft in het verleden regelmatig tot verwarring geleid. De stedenbouwkundige vernieuwing werd tevens aangegrepen om hier een einde aan te maken. Beide delen van de Hildebrandstraat zijn met elkaar verbonden door het Hildebrandplein aan de huizenzijde eveneens Hildebrandstraat te noemen.

Er is een stukje van de oude Hildebrandstraat blijven bestaan (op de hoek met de Schimmelweg).
Er is een stukje van de oude Hildebrandstraat blijven bestaan (op de hoek met de Schimmelweg).
Het resterend deel van het Hildebrandplein blijft onder deze naam voortbestaan. Er werd niet gekozen voor een nieuwe naam omdat een deel van de straat blijft bestaan (het laatste deel langs het spoor, grenzend aan de Schimmelweg).  De bewoners van deze ca. 20 bestaande adressen zouden dan  geconfronteerd worden met een wijziging van hun straatnaam. Stedenbouwkundig gezien was dit een logische oplossing. Ook de huisnummering was zo in te passen dat voor beide bestaande delen geen wijziging van huisnummers nodig was.

De Hildebrandstraat bij de ingang van het Grietje van Buurenhof. Dit stuk van de straat heette in de 20e eeuw Hildebrandplein.
De Hildebrandstraat bij de ingang van het Grietje van Buurenhof. Dit stuk van de straat heette in de 20e eeuw Hildebrandplein.
De nieuwe Hildebrandstraat in 2010. De hofjes zijn duidelijk zichtbaar.
De nieuwe Hildebrandstraat in 2010. De hofjes zijn duidelijk zichtbaar.
De Hildebrandstraat in 1980 bij de nummers 14-32. Op de achtergrond de Oranjekerk op het Goeverneurplein.
De Hildebrandstraat in 1980 bij de nummers 14-32. Op de achtergrond de Oranjekerk op het Goeverneurplein.
De woningen van de Hildebrandstraat zijn dichtgetimmerd. Een paar jaar later verrees hier nieuwbouw.
De woningen van de Hildebrandstraat zijn dichtgetimmerd. Een paar jaar later verrees hier nieuwbouw.
Het Hildebrandplein in 1975. De straat in het midden is de Gerrit Witsestraat.
Het Hildebrandplein in 1975. De straat in het midden is de Gerrit Witsestraat.

.

Cultuur

Tijdperken

Wijken

Ga naar boven