>

Cultuur

Lees meer: Arnold Ising
Arnold Ising

Arnold Ising

De Haagsche kermis , die langzamerhand wel den weg van andere kermissen volgen en verdwijnen zal , is altijd nog al beroemd geweest. Daar zij de eerste was in de rij der markten , gedurende den loop van het jaar in Holland te houden , brachten de kooplieden er den ganschen voorraad , dien zij voor de achtereen volgende kermissen hadden ingeslagen .

Lees meer: Adriaan van der Veen
Adriaan van der Veen

Adriaan van der Veen

Ook wie in Venray, Limburg is geboren, zijn jeugd in Schiedam heeft doorgebracht, kan een soort Hagenaar worden die zich met de stad verbonden is gaan voelen.

Lees meer: Bart Chabot
Bart Chabot

Bart Chabot

het bestaat nog
het den haag van louis couperus
zijn geboortehuis op de mauritskade
de surinamestraat, het nassauplein
sophialaan, javastraat

Lees meer: Anthonie Donker
Anthonie Donker

Anthonie Donker

Hart van Holland (1945)

Gevankelijk werd ik weggevoerd,
een landsknecht links en rechts van mij.
Dat maakt de wereld vreemd en dof.
Maar zie, hoe onveranderd lag
daar voor mij uit het Binnenhof.

Lees meer: Anneke Reitsma
Anneke Reitsma

Anneke Reitsma

Het havenhoofd van Scheveningen:
Open bloemkelk naar de zee.
Waar licht - om te beginnen -
Zich seinende verdeelt.

Lees meer: Remco Campert
Remco Campert

Remco Campert

Toen Herman heel klein was, woonde hij in ’s-Gravenhage, waar op de Maliebaan de eau-de-cologne-drinksters zaten, die ’s avonds aanbelden en zijn moeder om Boldootflesjes vroegen. Ze zaten dicht bij de Hertenkamp, in het vredige groene gras, en onder de maanzwarte schaduwen van de huizen aan de Prinsessegracht.

Lees meer: Willem Jonckbloet
Willem Jonckbloet

Willem Jonckbloet

Hoe dikwerf zijt gij reeds beschreven en bezongen, Linde-blaedjens, luyster-vincken, eiken- en beukenloof, die het smaragden gewelf uitmaakt van ons bosch, ons juweel, den appel onzer oogen! Hoe dikwijls zijt gij reeds gevierd, van Dousa af tot aan Boudewijn; hoe menigwerf gehuldigd van Guiccardijn tot op v. d. Kasteele.

Jacob De Riemer

Het oude hof, Paleis Noordeinde (1739)

Treedt nu een weinig voort en dadelijk zult u
komen
aan 't Oude Hof, een werk waar acht op moet
genomen:
een koninklijk paleis, en wie 't met oordeel wil doorzien, die blijft tenminst een uur of twee hier
stil.

Lees meer: Wim Kan
Wim Kan

Wim Kan

Holland (1943)

En toch, en toch, herinner je je nog
Het Schevenings Hotel, de Promenade
Lijn 8, het strand, een wafel uit je hand
En op de Pier een kopje chocolade

Lees meer: Jantje
Jantje

Anoniem

In Den Haag daar woont een graaf

In Den Haag daar woont een graaf
En zijn zoon heet Jantje.
Als je vraagt: Waar woont je pa?
Dan wijst hij met zijn handje.

Lees meer: Conny Vandenbos
Conny Vandenbos

Conny Vandenbos

Het begon zo gewoon
'k Nam de trein met mijn zoon
Want dat wou ie zo graag
Waar ik als kind had gewoond
Moest een keertje vertoond

Lees meer: Anton Korteweg
Anton Korteweg

Anton Korteweg

Den Haag. Ik voel me er zo ver van huis,
dat ik me wel een brief zou willen schi’ijven.
Hoe gaat het met me, daar? Eerlijk gezegd
niet goed. Het blijft voor me een soort
van België - je wilt er snel weer uit
op weg naar waar het echt gebeuren moet.

Lees meer: Louis Couperus
Louis Couperus

Louis Couperus

Ik heb Den Haag verlaten, ontrouwe zoon der Ooievaarstad, als ik steeds geweest ben - met plotse terugkeringen, onverwacht schoon niet ondoordacht - om mij in Gelderland te vestigen. Ons oude Gelre heeft iets meer romantisch behouden dan Zuid-Holland en ik had behoefte, misschien, aan wat neo-oude romantiek in mijn leven.

Lees meer: Michel van der Plas
Michel van der Plas

Michel van der Plas

Krul is dood

Er is een tearoom aan 't Noordeinde in Den Haag,

Daar staat de wereld stil, daar gaat de tijd nog traag.

Lees meer: Martin Veltman
Martin Veltman

Martin Veltman

Kurhaus (1988)

Laat mij alleen dineren. Half verscholen.
Geef mij de witte tafel bij het raam.
Breng mij wat de chefkok heeft aanbevolen
en leg het zwijgen op aan de violen.
Wind, neem mijn verzen mee. Zee, draag mijn blaam.  

Lees meer: Peter Berger
Peter Berger

Peter Berger

Lama's

Ik zag ze, op weg zijnde
naar Wassenaar
en zie ze nog deinen
door het verloren geraakte gedichtje
ter plekke op het verdwenen suikerzakje

Ga naar boven