> >

In 1939 werden zes standbeelden geplaatst voor het kantoor van de Hoge Raad der Nederlanden op het Plein. Deze beelden werden met iedere verhuizing van de Hoge Raad meeverhuisd.

De Hoge Raad aan het Plein gefotografeerd rond 1960. Met van links naar rechts de beelden van: Cornelis van Bijnkershoek, Ulricus Huber, Hugo de Groot, de voordeur, Simon van Leeuwen, Johannes Voet en Joan Melchior Kemper.
De Hoge Raad aan het Plein gefotografeerd rond 1960. Met van links naar rechts de beelden van: Cornelis van Bijnkershoek, Ulricus Huber, Hugo de Groot, de voordeur, Simon van Leeuwen, Johannes Voet en Joan Melchior Kemper.

Plein

Vanaf 1838 heeft de Hoge Raad een traditie dat aan de scheidend president van de Hoge Raad een portret wordt aangeboden. De Hoge Raad beschikt daardoor over een portrettengalerij met zowel historische als kunsthistorische waarde. Toen honderd jaar later, in 1938, het gebouw van de Raad aan het Plein ingrijpend verbouwd moest worden, besloot men om de belangrijkste vertegenwoordigers van het recht nog meer in het zonnetje te zetten. Wat was mooier dan een bronzen standbeeld. 

Aan het Plein was de hoofdingang in het midden van het gebouw geplaatst. Naast deze deur werden links en rechts de beelden van de "oudste" rechtsgeleerden geplaatst, Hugo Groot en Simon Van Leeuwen. Daarnaast kwamen in chronologische volgorde de later geboren rechtsgeleerden.

 

 • Naar links vanaf de deur: Hugo de Groot (1583), Ulricus Huber (1636), Cornelis van Bijnkershoek (1673).
 • Naar rechts vanaf de deur: Simon van Leeuwen (1626), Johannes Voet (1647) en Joan Melchior Kemper (1766).

Van 1988 tot en met 2015 stonden de beelden van de rechtsgeleerden op een parkeerplaats bij een van ingangen van de Hoge Raad (de witte deur in het midden).
Van 1988 tot en met 2015 stonden de beelden van de rechtsgeleerden op een parkeerplaats bij een van ingangen van de Hoge Raad (de witte deur in het midden).

Kazernestraat

In 1987 verhuisde de Hoge Raad naar het Lange Voorhout en de Kazernestraat. De beelden migreerden mee naar een parkeerplaats aan de Kazernestraat. Ze werden op dezelfde manier geplaatst als op het Plein, maar toch anders.

De beelden die links van de deur stonden, kwamen op de nieuwe locatie aan de rechterkant te staan en andersom. Hugo de Groot stond bijvoorbeeld op het Plein links van de deur en in de Kazernestraat kreeg hij een plekje aan de rechterkant van de deur.

  Links
 • Simon van Leeuwen
 • Johannes Voet
 • Joan Melchior Kemper
  Rechts
 • Hugo de Groot
 • Ulricus Huber
 • Cornelis van Bijnkershoek

De beelden voor het gebouw van de Hoge Raad aan het Korte Voorhout. Met van links naar rechts: Cornelis van Bijnkershoek, Ulricus Huber, Hugo de Groot, Simon van Leeuwen, Johannes Voet en Joan Melchior Kemper. Achter het glas is een tekst van Hugo de Groot zichtbaar: UBI IUDICIA DEFICIUNT INCIPIT BELLUM (Waar rechterlijke beslissingen te kort schieten, begint geweld)
De beelden voor het gebouw van de Hoge Raad aan het Korte Voorhout. Met van links naar rechts: Cornelis van Bijnkershoek, Ulricus Huber, Hugo de Groot, Simon van Leeuwen, Johannes Voet en Joan Melchior Kemper. Achter het glas is een tekst van Hugo de Groot zichtbaar: UBI IUDICIA DEFICIUNT INCIPIT BELLUM (Waar rechterlijke beslissingen te kort schieten, begint geweld)

Korte Voorhout

Op 20 april 2016 werd het nieuwe gebouw van de Hoge Raad aan het Korte Voorhout geopend. De beelden werden eerder, op elf december 2015, vanaf de Kazernestraat verplaatst. 

Bij de verhuizing ontstond echter een plaatsings-vraagstuk. De beelden konden niet meer links en rechts van de voordeur gegroepeerd worden. De Hoge Raad moest dus een keuze maken: of de oorspronkelijke plaatsings-volgorde uit 1938 hanteren óf een chronologische, leeftijd gebaseerde, volgorde gebruiken. Ze heeft voor de eerste gekozen. Hierdoor is echter de oorspronkelijke plaatsings-logica verdwenen. 

Nu, van links naar rechts: Cornelis van Bijnkershoek (1673), Ulricus Huber (1636), Hugo de Groot (1583), Simon van Leeuwen (1626), Johannes Voet (1647) en Joan Melchior Kemper (1766).

In chronologische volgorde zou dit moeten zijn: Hugo de Groot (1583), Simon van Leeuwen (1626), Ulricus Huber (1636), Johannes Voet (1647), Cornelis van Bijnkershoek (1673), Joan Melchior Kemper (1766).

De standbeelden

Cornelis van Bijnkershoek (1673-1743) was vanaf 1724 tot aan zijn overlijden President van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland. Hij schreef in 1702 de Domino Maris Dissertatio en bepaalde hierin de grens van de territoriale wateren op drie zeemijl. Dit was de afstand van een kanonschot. Dit beeld werd gemaakt door Albert Termote.
Cornelis van Bijnkershoek (1673-1743) was vanaf 1724 tot aan zijn overlijden President van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland. Hij schreef in 1702 de Domino Maris Dissertatio en bepaalde hierin de grens van de territoriale wateren op drie zeemijl. Dit was de afstand van een kanonschot. Dit beeld werd gemaakt door Albert Termote.
Ulricus Huber (1636-1694) was een hoogleraar aan de Universiteit van de Franeker en later rechter aan het Hof van Friesland. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan het Rooms-Hollandse recht. Dit beeld werd gemaakt door Frits van Hall.
Ulricus Huber (1636-1694) was een hoogleraar aan de Universiteit van de Franeker en later rechter aan het Hof van Friesland. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan het Rooms-Hollandse recht. Dit beeld werd gemaakt door Frits van Hall.
Hugo de Groot (1583-1645 begon in 1600 als advocaat in Den Haag en schreef onder andere de Inleidinge tot de Hollandse Rechtsgeleerdheid. Dit beeld werd gemaakt door Johan Polet.
Hugo de Groot (1583-1645 begon in 1600 als advocaat in Den Haag en schreef onder andere de Inleidinge tot de Hollandse Rechtsgeleerdheid. Dit beeld werd gemaakt door Johan Polet.
Simon van Leeuwen (1626-1682) werd in 1649 advocaat in Den Haag. Hij trad in 1681 toe tot de Hoge Raad. Dit beeld werd gemaakt door Hildo Krop.
Simon van Leeuwen (1626-1682) werd in 1649 advocaat in Den Haag. Hij trad in 1681 toe tot de Hoge Raad. Dit beeld werd gemaakt door Hildo Krop.
Johannes Voet (1647-1713) was een Utrechtse en Leidse hoogleraar. Zijn beroemdste werk is het Commentaar op de Digesten (geschriften van Romeinse rechtsgeleerden). Dit beeld werd gemaakt door Mari Andriessen.
Johannes Voet (1647-1713) was een Utrechtse en Leidse hoogleraar. Zijn beroemdste werk is het Commentaar op de Digesten (geschriften van Romeinse rechtsgeleerden). Dit beeld werd gemaakt door Mari Andriessen.
Mr. Joan Melchior Kemper (1766-1824) was hoogleraar burgerlijk recht en natuurrecht. Hij stelde de proclamatie op waarmee Willem I zich uitriep tot soeverein vorst. Hij werd daarvoor in de adelstand verheven en later benoemd tot lid van de tweede kamer. Dit beeld werd gemaakt door Oswald Wenckebach.
Mr. Joan Melchior Kemper (1766-1824) was hoogleraar burgerlijk recht en natuurrecht. Hij stelde de proclamatie op waarmee Willem I zich uitriep tot soeverein vorst. Hij werd daarvoor in de adelstand verheven en later benoemd tot lid van de tweede kamer. Dit beeld werd gemaakt door Oswald Wenckebach.
Beeldhouwer Frits van Hall legde in 1938 de laatste hand aan het beeld van Ulricus Huber.
Beeldhouwer Frits van Hall legde in 1938 de laatste hand aan het beeld van Ulricus Huber.
De Hoge Raad aan de Kazernestraat: Van voor naar achter: Simon van Leeuwen, Johannes Voet, Joan Melchior Kemper.
De Hoge Raad aan de Kazernestraat: Van voor naar achter: Simon van Leeuwen, Johannes Voet, Joan Melchior Kemper.

 

 

 

Cultuur

Wijken

Ga naar boven