> >
Gerrit Achterberg schreef het Haagse gedicht Galeries Modernes
Gerrit Achterberg

Gerrit Achterberg

Galeries Modernes (1953)

De diepten van de warenhuizen in
ben ik op weg gegaan om u te vinden.
Ik laat mij door de menigte opwinden
tot zachte haast en voetenschuifelen.

De liften zoeven, breken open en
ontlasten zich. Tientallen dringen binnen.
Dicht op elkaar, bij 't stijgen, ondervinden
wij allen dat gevoel der vogelen.

Op de bovenverdieping weer uiteen,
tot zwevende zelfstandigheid verdund,
lopen wij kristallijnen paden af,
bijna bij engelen. Het is vergund
een blik te werpen in het massagraf,
leunend over de balustrade heen. 

Meer Haagse gedichten van Gerrit Achterberg

Cultuur

Wijken

Ga naar boven