> >

Leonhard Huizinga

Nacht in Den Haag (1940)


Er zijn straten in Den Haag
die om middernacht verdwijnen
om eerst als de schemer daagt
huis aan huis weer te verschijnen.

Leonard Huizinga  op 39 jarige leeftijd. Hij was vooral bekend van de boeken over het schelmenduo Adriaan en Olivier.
Leonard Huizinga op 39 jarige leeftijd. Hij was vooral bekend van de boeken over het schelmenduo Adriaan en Olivier.
Pijnboomstraat en Frankenslag
zijn in ledig duin vergaan;
zand stuift waar plaveisel lag;
van een kust zwelt zeewind aan
en doet pijnen klagend kreunen
maar daarachter, luister, luister,
is het ver en donker dreunen
van een branding in het duister.


Elders echter zwijgt de kust.
Waar straks Populierstraat stond
is nog slechts de schuwe rust
van een pad dat niemand vond.
Daar waar op hun vilten voeten
grote stille dieren sluipen,
wilde peppels ritslend groeten
en de uren spokend kruipen.


Verder weer zweeft dwaallicht wenkend,
waar op 't Valkenbosse plein
straks nog trams op wissels zwenkend
laat naar huis gereden zijn.
Daar is nu alleen het zuchten
van een woudzoom waaruit valken
naar verlaten vlakten vluchtend
over 't bange landschap zwalken.


Dan slaat in de verte nog een klok.
Maar voor die slag is weggeklonken
is heel de stad al blok aan blok
vergaan, verloren en verzonken.
De wind laait op, en weggevaagd
is 't land van wegen en van dorpen.
Heel 't strakke Holland rond Den Haag
twintig eeuwen teruggeworpen.


De zee slaat duister aan de lage landen.
Een holle vloed wast in rivier en meren.
Waar straks nog dijken zich om polders spanden,
is niets meer om haar beet te keren.
Waar straks nog steden in hun straten stonden
is zwart moeras met eindloos klagend riet
dat woelend golft op grondeloze gronden
omgeven door een al te leeg verschiet.


Waar straks nog treinen rijden zouden,
jaagt vlammend zand op gierend lege heide
en schrijdt de storm door radeloze wouden
waarheen de sporen zouden leiden
van dieren... als niet onverwacht
opnieuw een klok bevreemdend sloeg
en in 't geweld van deze nacht
bescheiden om de ochtend vroeg...


Er zijn straten in Den Haag
die om middernacht verdwijnen
om eerst als de schemer daagt
huis aan huis weer te verschijnen.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven