> >

De gereformeerde Christus Triumfatorkerk aan de Juliana van Stolberglaan werd in 1962 in gebruik genomen. Deze kerk verving twee oude andere kerken.

Op de hoek van de  Laan van Nieuw Oost-Indië met de Juliana van Stolberglaan was  een rust- en herstellingsoord voor dames en jonge meisjes gevestigd. De foto werd in 1913 gemaakt. Op deze plek staat nu de Christus Triumfatorkerk.
Op de hoek van de Laan van Nieuw Oost-Indië met de Juliana van Stolberglaan was een rust- en herstellingsoord voor dames en jonge meisjes gevestigd. De foto werd in 1913 gemaakt. Op deze plek staat nu de Christus Triumfatorkerk.

Twee voor een

Op de hoek van de Laan van Nieuw Oost-Indië met de Juliana van Stolberglaan was een rust- en herstellingsoord voor dames en jonge meisjes gevestigd. Dit huizenblok werd tijdens het fatale bombardement in 1945 vernietigd. In de jaren 1950 was er vanuit de gereformeerde gemeente steeds meer behoefte aan een kerk in het snelgroeiende Bezuidenhout. De open plek aan de Laan van Nieuw Oost-Indië kon hier mooi voor gebruikt worden.

De geformeerde kerk wilde deze nieuw te bouwen kerk graag inruilen voor twee oudere kerken. De Oosterkerk (1891) aan Zuid-Oost-Buitensingel (sinds 1956 Oranjebuitensingel)  stond tegenover het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, naast het Waalse weeshuis Hospice Wallon.  De Maranathakerk was een houten noodkerk op de hoek van de De Sillestraat en de Loudonstraat

De Christus Triumfatorkerk net na de oplevering in 1962. De gemetselde  zuilen die voor stevigheid zorgen, maar ook de lichtinval reguleren, zijn hier goed zichtbaar.
De Christus Triumfatorkerk net na de oplevering in 1962. De gemetselde zuilen die voor stevigheid zorgen, maar ook de lichtinval reguleren, zijn hier goed zichtbaar.
In 1957 werd een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp van een kerk, een pastorie en een kosterswoning. De wedstrijd werd gewonnen door de Wassenaarse architect Geert Drexhage. 

De Oosterkerk werd in 1957 ingeruild, maar bleef tot de opening van de nieuwe kerk in 1962 geopend. De gereformeerde gemeente betaalde daarnaast ongeveer ƒ 220.000 om op die nieuwe plek een godshuis neer te zetten. De pastorie werd uit kostenafwegingen toch niet gerealiseerd. 

Deze kerk was de eerste opdracht van de architect en hij werd behoorlijk vrij gelaten in zijn ontwerp van de kerkzaal.  Hij bedacht een sobere, maar voor gereformeerde begrippen toch frivole, kubusachtige kerkzaal met lichtspleten rondom.

Het kerkgebouw werd ontworpen op een  verhoogde vloer (stylobaat), met enige treden boven de straat. Het rechthoekige hoofdgebouw, dat de eigenlijke kerkzaal bevat, staat met de lengteas langs de Laan van Nieuw Oost-Indië. Het gebouw op een T­-vormige plattegrond bestaat uit een langwerpige kerkruimte en een loodrecht daarop geplaatst Iaag bijgebouw. 

Het interieur in 1964.
Het interieur in 1964.

De kerk

Licht

De kerk staat op de kruising van twee verkeersaders waardoor er veel verkeerslawaai is. Dit was zeker het geval toen de Utrechtsebaan nog niet bestond en de Laan Van Nieuw Oost-Indië een belangrijke doorgangsweg was. Voor de kerkzaal ging de architect uit van 144 gemetselde 10 meter hoge zuilen (penanten) die in een hoek van 45 graden werden gedraaid.

Het daglicht valt binnen door lange verticale spleten die bezet zijn met dubbel geluidswerend glas. Om verblinding  achter de preekstoel te voorkomen, zijn daar 13 schuingeplaatste lamellen in tegengestelde richting tegen de gewone lamellen opgemetseld. Zelfs de zitplaats van de gelovige is medebepalend voor het feit hoe hij het licht ervaart, evenals de kijkrichting. Hij kan de wand als een open muur ervaren, of als een gesloten muur van lamellen. 

 In de reformatorische kerken stond de kansel normaal in het midden van de ruimte. Bij  de Christus Triumfatorkerk werd daar van afgeweken door de kansel rechts van het midden te plaatsen. De Avondmaalstafel kwam links op het podium te staan en het doopvont vóór de preekstoel, op de rand van het liturgisch centrum.

De Christus Triumfatorkerk met z'n 42 meter hoge toren op de hoek van de laan van NOI en de  Juliana van Stolberglaan (links).
De Christus Triumfatorkerk met z'n 42 meter hoge toren op de hoek van de laan van NOI en de Juliana van Stolberglaan (links).
Omdat de prediking en de bediening van de sacramenten in de gereformeerde kerken centraal staan, zijn de banken rond het liturgisch centrum gegroepeerd. Wat verder opvalt is het grote kruis van profielstaal dat schuin achter de liturg staat opgesteld.

Overige ruimtes

Op de begane grond bevindt zich de grote ontvangsthal. Het kleu­rige raam in de glaswand is afkomstig van de in 1998 afgebroken Wilhelminakerk. 

Het bijgebouw, waarin zich enkele dienstruimten, een entreehal en de kosterswoning bevinden, is transparent van karakter. Als contrast met de massieve kerk­zaal is hier voor een combinatie van een lichte staalconstruc­tie en gewapend beton gekozen. 

Verder is er een keuken voor de koster­-beheerder en een aantal vergaderruimten. Deze worden intensief gebruikt voor zowel kerkelijke als niet-kerkelijke doeleinden. In de grote "Tabe Zijlstra-zaal" is plaats voor 240 mensen. In de kelder is een archiefruimte, een biljartkamer, een soosruimte en een keuken voor het oecumenisch maaltijdproject; verder is er het ketelhuis van de centrale verwarming.

De toren

Naast de kerk staat een 42 meter hoge vrijstaande toren die oorspronkelijk aan de Laan van NOI gepland stond. Toen naast de kerk echter een groot kantoorgebouw neergezet werd, vond het bestuur het beter om de toren op de Juliana van Stolberglaan te plaatsen.

Om te voorkomen dat bezoekers last krijgen van de lichtinval, zijn er dertien schoepen aan de pilasters links en rechts van het kruis gemetseld.
Om te voorkomen dat bezoekers last krijgen van de lichtinval, zijn er dertien schoepen aan de pilasters links en rechts van het kruis gemetseld.
De toren is met behulp van een soort glijbekisting uitgevoerd. Ze bestaat uit twee schijven, aan de bovenzijde verbonden door een plat betonnen dak. Enkele  meters lager is een horizontaal tussenschot geplaatst. In het open portaal  hangt een door de klokkengieterij Petit en Fritsen uit Aarle-Rixtel gegoten klok. Het randschrift luidt: DEO SONO POPULUM VOCO (Voor God luid ik, het volk roep ik).

De naam

Voor het bepalen van de nieuwe naam werd onder de gelovigen een prijsvraag uitgeschreven. Uit de veertig inzendingen werd de naam Christus Triumfatorkerk uitgekozen.  De naam komt uit het bijbelboek Openbaring 6 vers 2: 'En ik zag, en zie, een wit paard en die er op zat, had een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.' Wellicht werd de naam  geleend van de zusterkerk van  Rotterdam-Charlois.

Op de avond van de 21e maart 1962 werd de nieuwe kerk onder grote belangstelling van de gelovigen in gebruik genomen. Dominee. P. de Bruyn leidde de eerste dienst. 

De kerk staat sinds 18 maart 2013 op de lijst van Rijksmonumenten.

De kerk op de eerste etage is via een trap vanuit de ontmoetingshal en twee ingebouwde trappen aan de zijde van de Laan van Nieuw Oost-Indië  te bereiken.
De kerk op de eerste etage is via een trap vanuit de ontmoetingshal en twee ingebouwde trappen aan de zijde van de Laan van Nieuw Oost-Indië te bereiken.
De banken zijn rond het liturgisch centrum gegroepeerd.
De banken zijn rond het liturgisch centrum gegroepeerd.
Het kleurige raam van de ontvangsthal is afkomstig van de in 1998 afgebroken Nederlands  Hervormde  Wilhelminakerk (Louise Henriëttestraat). Op de achtergrond is de De Carpentierstraat zichtbaar.
Het kleurige raam van de ontvangsthal is afkomstig van de in 1998 afgebroken Nederlands Hervormde Wilhelminakerk (Louise Henriëttestraat). Op de achtergrond is de De Carpentierstraat zichtbaar.

Een van de vergaderzaaltjes in de kerk.
Een van de vergaderzaaltjes in de kerk.
De muren bestaan uit 144 schuin opgestelde uit bakstenen opgemetselde pilasters met daartussen een dubbele beglazing van vensterglas.
De muren bestaan uit 144 schuin opgestelde uit bakstenen opgemetselde pilasters met daartussen een dubbele beglazing van vensterglas.
De Christus Triumfatorkerk in maart 2016 aan de Laan van Nieuw Oost-Indië. De toren staat hier links net buiten beeld.
De Christus Triumfatorkerk in maart 2016 aan de Laan van Nieuw Oost-Indië. De toren staat hier links net buiten beeld.
De Christus Triumfatorkerk werd na de oorlog door G. Drexhage gebouwd. Op 21 maart 1962 werd de kerk officieel in gebruik genomen. Hier gefotografeerd in juli 2014.
De Christus Triumfatorkerk werd na de oorlog door G. Drexhage gebouwd. Op 21 maart 1962 werd de kerk officieel in gebruik genomen. Hier gefotografeerd in juli 2014.
Het interieur van de gereformeerde Christus Triumfatorkerk in 1964. Door het blanke glas valt veel licht naar binnen.
Het interieur van de gereformeerde Christus Triumfatorkerk in 1964. Door het blanke glas valt veel licht naar binnen.
De achterkant van de kerk gezien vanuit de Carpentierstraat.
De achterkant van de kerk gezien vanuit de Carpentierstraat.
Hoog in de toren bevindt zich de door de klokkengieterij Petit en Fritsen  gegoten bel. Het randschrift luidt: DEO SONO POPULUM VOCO (Voor God luid ik, het volk roep ik).
Hoog in de toren bevindt zich de door de klokkengieterij Petit en Fritsen gegoten bel. Het randschrift luidt: DEO SONO POPULUM VOCO (Voor God luid ik, het volk roep ik).

Cultuur

Wijken

Ga naar boven