> >

Architect N. Molenaar jr. ontving in het begin van de jaren 20 van de 20e eeuw de opdracht een nieuwe rooms katholieke kerk te ontwerpen op de Sportlaan 125. Hij bedacht een eenvoudig gebouw dat paste bij de toen landelijke omgeving van de Sportlaan.

De Allerheiligst Sacramentskerk werd in 1925 door de architect Nicolaas Molenaar ontworpen. Deze foto komt uit de  jaren 50. De foto werd genomen vanaf de Rode kruislaan.
De Allerheiligst Sacramentskerk werd in 1925 door de architect Nicolaas Molenaar ontworpen. Deze foto komt uit de jaren 50. De foto werd genomen vanaf de Rode kruislaan.
Zelfs de kleding van de pastoor en de misdienaars werden vereenvoudigd en aan het gebouw aangepast. Op 16 juli 1926 werd de kerk ingezegend door deken van Dam. En op 7 september 1926 werd de kerk geconsacreerd door de bisschop.

Het is een grote kerk met een forse toren en een sober exterieur. In maart 1958 brandden het dak en het interieur bijna volledig af. Het herstel werd echter voortvarend opgepakt en op 28 november van dat jaar werd de kerk weer heropend.

Orgel

Kort na de bouw bleek echter dat het orgel niet op de juiste plek was neergezet. In 1929 werd het orgel daarom afgebroken en een nieuw exemplaar (gebouwd door de firma Blaisse en Strunk) ter hoogte van het rechterzijportaal, ongeveer in het midden van het kerkgebouw opgebouwd. Het was het eerste orgel in Nederland dat gebruik maakte van een electrisch-pneumatisch systeem waardoor het toetsenbord op afstand van de orgelpijpen geplaatst kon worden. 

Ontkerkelijking

Vanaf de ontkerkelijking in de jaren 60 liepen de bezoekersaantallen langzaam terug totdat in 2005 de eerste plannen ontstonden om de kerk te sluiten en binnen het gebouw appartementen te maken. Op deze manier zou de kerk als herkenningspunt van de wijk behouden kunnen blijven. Dit initiatief bloedde echter dood.

Het bisdom wilde de Sacramentskerk afbreken en vervangen door 37 appartementen.Dit ging echter niet door.
Het bisdom wilde de Sacramentskerk afbreken en vervangen door 37 appartementen.Dit ging echter niet door.
De kerk diende lange tijd als opslagruimte voor objecten uit andere in de nabije omgeving buiten gebruik gestelde katholieke kerkgebouwen. 

De kerk werd gesloten in 2008 en de eigenaar, het bisdom Rotterdam, besloot daarna om de kerk te verkopen aan een projectontwikkelaar.

Deze projectontwikkelaar wilde de kerk slopen en op deze plek een appartementengebouw neerzetten met hetzelfde volume als de kerk. Na protesten vanuit de buurt, werden in 2016 de plannen aangepast. De kerk werd in 2018 afgebroken waarna er twaalf eensgezinswoningen,  De 12 Pauwen, in Vogelwijkstijl neergezet  gaan worden.

Het interieur van de Sacramentskerk in 1988.
Het interieur van de Sacramentskerk in 1988.
De Sacramentskerk aan de Sportlaan werd sinds de zomer van 2008 niet meer als kerk gebruikt.
De Sacramentskerk aan de Sportlaan werd sinds de zomer van 2008 niet meer als kerk gebruikt.
Begin 2013 werd de lege kerk gekraakt en vanaf dat moment  bewoond door uitgeprocedeerde vluchtelingen. Eind 2014 werden de asielzoekers door de gemeente Den Haag uit de kerk verwijderd. Daarna werd de voordeur dichtgetimmerd.
Begin 2013 werd de lege kerk gekraakt en vanaf dat moment bewoond door uitgeprocedeerde vluchtelingen. Eind 2014 werden de asielzoekers door de gemeente Den Haag uit de kerk verwijderd. Daarna werd de voordeur dichtgetimmerd.
De Sacramentskerk gezien vanaf de Parkietlaan. Het wandelpad langs de kerk leidde naar de Sportlaan.
De Sacramentskerk gezien vanaf de Parkietlaan. Het wandelpad langs de kerk leidde naar de Sportlaan.
Kapelaan Adrianus Simonis werd in 1971 bevorderd tot bisschop van Rotterdam. Hij nam daarom op 21 februari 1971 afscheid van zijn parochianen aan de Allerheiligst Sacramentskerk. Hij was in zijn parochie buitengewoon populair om zijn toegankelijkheid en sociaalvoelendheid.
Kapelaan Adrianus Simonis werd in 1971 bevorderd tot bisschop van Rotterdam. Hij nam daarom op 21 februari 1971 afscheid van zijn parochianen aan de Allerheiligst Sacramentskerk. Hij was in zijn parochie buitengewoon populair om zijn toegankelijkheid en sociaalvoelendheid.
Een ingang aan de achterkant van de kerk aan de Sijzenlaan.
Een ingang aan de achterkant van de kerk aan de Sijzenlaan.
Het kruispunt van de Sportlaan met de Goudenregenstraat in april 2015. Op de achtergrond de Sacramentskerk die in 2019 afgebroken werd.
Het kruispunt van de Sportlaan met de Goudenregenstraat in april 2015. Op de achtergrond de Sacramentskerk die in 2019 afgebroken werd.
In de winter van 2018-2019 werd de Allerheiligst Sacramentskerk aan de Sportlaan gesloopt. Deze foto werd in januari 2019 gemaakt.
In de winter van 2018-2019 werd de Allerheiligst Sacramentskerk aan de Sportlaan gesloopt. Deze foto werd in januari 2019 gemaakt.
De sloop van de Allerheiligst Sacramentskerk.
De sloop van de Allerheiligst Sacramentskerk.
De voormalige pastorie van de  Allerheiligst Sacramentskerk.
De voormalige pastorie van de Allerheiligst Sacramentskerk.
Op de plek aan de Sportlaan waar tot 2018 een kerk stond worden in 2020 twaalf villa's neergezet. De foto werd in januari 2020 gemaakt.
Op de plek aan de Sportlaan waar tot 2018 een kerk stond worden in 2020 twaalf villa's neergezet. De foto werd in januari 2020 gemaakt.

 

 

Cultuur

Wijken

Ga naar boven