> >

Wim Kicken was een Limburgse crimineel die in de laatste oorlogsmaanden in Den Haag zijn slag sloeg. Hij noemde zichzelf majoor Braddock en combineerde gewapend verzetswerk met criminele activiteiten. De majoor werd na de oorlog tot 4,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Wim Kicken werd in een psychiatrisch rapport een psychopathische persoonlijkheid genoemd.
Wim Kicken werd in een psychiatrisch rapport een psychopathische persoonlijkheid genoemd.
Wim Kicken ontspoorde al op veertienjarige leeftijd. Hij werd meerdere keren gearresteerd voor een serie diefstallen, inbraken, helingen, fraude en mishandelingen. De schrik van Vaals werd in een psychiatrisch rapport een psychopathische persoonlijkheid genoemd.

Hij werd in zijn jeugd al opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. In 1935 werd Wim tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld, maar hij wist te ontsnappen.

Bezetting

Wim werd in 1942 opnieuw voor diefstal veroordeeld. Ditmaal werd hij naar een gevangenis in Duitsland gestuurd. Hij verdacht zijn vriendin Nora Brevet er van dat ze hem verraden had en zou haar later, vlak voor de bevrijding, vermoorden. Kicken werd in 1944 vrijgelaten en vertrok naar Den Haag.

Het bloed kroop echter waar het niet gaan kon en op 8 augustus 1944 pleegde Wim uit naam van een verzetsgroep een overval op een postkantoor in de Appelstraat. Hij werd daarna uit de verzetsgroep gezet omdat hij een deel van de opbrengst gestolen had.

In september 1935  ontsnapte de 19- jarige Wim Kicken uit de gevangenis.
In september 1935 ontsnapte de 19- jarige Wim Kicken uit de gevangenis.
Dolle dinsdag

In augustus 1944 werd het steeds duidelijker dat de Duitsers de oorlog gingen verliezen. De geallieerde troepen waren volgens de geruchten de Nederlandse grens overgestoken en rukten op naar het noorden. Hierdoor ontstonden allerlei nieuwe verzetsgroepen. Deze 'naoorlogse verzetshelden' waren een stuk doldriester dan hun voorgangers.

Oranje-Nassau-regiment

Op 31 augustus 1944, Koninginnedag, werd het Oranje-Nassau-regiment opgericht in de kelder van het Koninklijk Huisarchief door de reserve-eerste luitenant der grenadiers N. M. Japikse. Deze Japikse meende dat de verzetsgroep OD (Orde Dienst) noch de politie bij de bevrijding de orde in Den Haag zou kunnen handhaven. Zijn Oranje-Nassau-regiment zou dit moeten doen.

Majoor Braddock sloot zich aan bij het Oranje-Nassau-regiment.
Majoor Braddock sloot zich aan bij het Oranje-Nassau-regiment.
De voormalige burgemeester Salomon de Monchy: 'Optreden Japie (Japikse) en zijn groep Den Haag beslist gevaarlijk. Tracht volgens bericht burgemeester Den Haag onder revolverbedreiging voor eigen beweging geld af te persen. Verzoeke hem kategorisch te bevelen onderschikking aan Commandant Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten.'

Majoor Braddock

Dit was voor Kicken, die zich nu Braddock noemde, een mooie organisatie om bij aan te haken. Hij bracht een aantal jongemannen bij elkaar en vertelde ze dat de groep overvallen zou gaan plegen ten bate van de onderduikers. Wim verzon het personage 'kolonel Barends' die de groep in opdracht van het Oranje-Nassau-regiment van een afstand aanstuurde.

Braddock verdiende goed aan een reeks met gewelddadige overvallen waarbij hij de buit slechts sporadisch deelde. Hij kocht een keer uniformen voor het Oranje-Nassau-regiment (1901 gulden) en hij gaf de leden van zijn knokploeg af en toe wat geld of te eten. Dat bij deze overvallen minstens tien mensen vermoord werden, zag Kicken als collateral damage.

Wim Kicken liquideerde op 12 december een Duitse marineofficier op de Laan van Nieuw Oost-Indië.  Drie dagen later,  werden 12 Nederlanders gefusilleerd. Aan de buitenmuur van de Laan van Nieuw Oost-Indië nummer 3 hangt een marmeren gedenkplaat.
Wim Kicken liquideerde op 12 december een Duitse marineofficier op de Laan van Nieuw Oost-Indië. Drie dagen later, werden 12 Nederlanders gefusilleerd. Aan de buitenmuur van de Laan van Nieuw Oost-Indië nummer 3 hangt een marmeren gedenkplaat.
Vergelding

Kicken en zijn ploeg liquideerden op 12 december de Duitse marineofficier Helmut Guse op de Laan van Nieuw Oost-Indië, bij huisnummer 13. Drie dagen later, op 15 december, werden voor huisnummer 7 twaalf Nederlanders gefusilleerd. Laan van NOI 5 en 7 werden in brand gestoken.

Na de oorlog

Na de oorlog werd Wim Kicken gearresteerd.

De officier van justitie wilde een levenslange gevangenisstraf eisen. 'De rechtbank heeft hier te doen met een serie halsmisdaden zoals zij nog nooit te berechten heeft gehad.' De Majoor was echter sterk verminderd toerekeningsvatbaar en liep rond in een fantasie militair uniform met de insignes van een grootmajoor.

De officier van justitie eiste daarom een gevangenisstraf van tien jaar voor het doden van de Haagse politieman en zwarthandelaar Jesko (Boendalestraat) op 14 september 1944, mevrouw Bakker (Genestetlaan) op 31 maart 1945, de 69-jarige Duitse juwelier Lehman op 1 mei 1945, Nora Brevet op 2 mei 1945 (volgens Kicken had zijn ex-vriendin Nora hem in 1942 aangegeven bij de Duitsers), juwelier Hindriks op 3 mei 1945, de familie Van Buuren (man, vrouw, dochter en schoonmoeder op de Eerste van den Boschstraat) en een Duitse soldaat. (Hierdoor werden als represaillemaatregel twaalf Hagenaars door de Duitsers gefusilleerd).

Kicken verklaarde dat hij het gestolen geld bij het bombardement op het Bezuidenhout (3 maart 1945) was kwijt geraakt.

Na de oorlog werd Wim Kicken gearresteerd. Dit is een politiefoto uit 1945.
Na de oorlog werd Wim Kicken gearresteerd. Dit is een politiefoto uit 1945.
De belastende en ontlastende verklaringen kwamen van verschillende verzetsgroepen (Binnenlandse Strijdkrachten en Oranje-Nassauregiment) die elkaar tegenspraken.

Veroordeling

Wim werd uiteindelijk tot slechts vierenhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Andere kleinere criminelen bleven echter veelal buiten schot. Kicken verklaarde in een interview in 1969 dat hij: 'van professor Gerbrandy een staatgreep moest plegen. Dat lekte uit en toen pakten ze me snel op'.

In februari 1950 kwam Majoor Braddock vrij en werd hij overgebracht naar het 'Rijksasyl voor Psychopathen' in Avereest, Overijssel. Deze instelling wordt nu het Forensisch Psychiatrisch Centrum voor TBS'ers genoemd. Hij werd eind 1951 met proefverlof ontslagen.

Kicken werd in 1952 weer gearresteerd voor de handel in valse paspoorten.

Wim begon daarna een handeltje in de verkoop van emigranten boedels. 'Als wij een huis hadden gekocht, dat niet leeg kon worden opgeleverd omdat er een tante op kamers wenste te blijven wonen, gooide ik 's nachts een laken om mij heen en ging spoken'.

Indië

De Indonesische militair attaché M.T. Haryono woonde van 1950-1954 op de Laan van Meerdervoort. Hij verzamelde informatie over Raymond Westerling. Deze voormalige KNIL-militair werd verdacht van oorlogsmisdaden op Zuid-Celebes (Indonesië) en was ook in 1952 al omstreden.

Kicken en leden van het LOOIS (Landelijke Organisatie van Oud Illegale Strijders) probeerden op 21 mei 1952 (Hemelvaartsdag) een aanslag te plegen op Haryono om zo te voorkomen dat deze informatie naar buiten zou komen.

Daarnaast leidde Wim Kicken acties en demonstraties ten bate van Zuid-Molukkers.

Politiek
Kicken werd in 1956 de voorzitter van de Conservatieve Partij. Dit was een afsplitsing van de Nederlandse Oppositie Unie die de nazi-idealen wilden doen herleven. De bekende Hendrik 'Boer' Koekoek was de lijsttrekker. Beide partijen haalden de kiesdrempel niet.

Majoor Braddock wond er in een toespraak in de Haagse Dierentuin geen doekjes om: ‘Indien aan onze motie – die binnen enkele dagen aan de regering wordt verzonden- geen gehoor wordt gegeven, zullen we de corrupte regeringsfunctionarissen met geweld uit het zadel lichten. Wij hebben voldoende gevulde wapendepots. Ik zal er niet voor terugdeinzen om overal in het land de kerngroepen gewapenderhand te laten doortasten.'

Een jaar later werd de voormalige Majoor weer gearresteerd omdat hij een aanslag wilde plegen op landgoed de Backershagen in Wassenaar. Dit was de ambtswoning van de Indonesische diplomatieke vertegenwoordiger.

In 1969 kwam Kicken in de publiciteit omdat hij zich aangesloten had bij een moordcommando dat de oorlogsmisdadigers Kotalla, Fischer en Aus der Fünten, wilde liquideren.

Majoor Braddock overleed in januari 1979 op 62-jarige leeftijd in het Rode Kruis Ziekenhuis.

 

Cultuur

Wijken

Ga naar boven