> > > > > >

Artikelindex

Een ansichtkaart uit de periode van voor de naamswijziging naar Louis Couperusplein. Op de achtergrond het R.K. Lyceum voor meisjes. (Het huidige Edith Steincollege).
Een ansichtkaart uit de periode van voor de naamswijziging naar Louis Couperusplein. Op de achtergrond het R.K. Lyceum voor meisjes. (Het huidige Edith Steincollege).
De wereld van Louis Couperus.  Hij heeft in de Surinamestraat gewoond (geel blokje), op het Nassauplein (blauwe stip) en op de Mauritskade (blauwe vierkant). Onder de rode ovaal ligt het Couperusplein.
De wereld van Louis Couperus. Hij heeft in de Surinamestraat gewoond (geel blokje), op het Nassauplein (blauwe stip) en op de Mauritskade (blauwe vierkant). Onder de rode ovaal ligt het Couperusplein.
Het complex aan het Couperusplein is een van de meest expressieve voorbeelden van de Nieuwe Haagse School. Deze architectuurstijl werd beinvloed door H.P. Berlage, Frank Lloyd Wright en De Stijl en wordt gekenmerkt door baksteenarchitectuur met overwegend horizontale, in beton uitgevoerde accenten.
Het complex aan het Couperusplein is een van de meest expressieve voorbeelden van de Nieuwe Haagse School. Deze architectuurstijl werd beinvloed door H.P. Berlage, Frank Lloyd Wright en De Stijl en wordt gekenmerkt door baksteenarchitectuur met overwegend horizontale, in beton uitgevoerde accenten.
De nieuwbouw van het Edith Stein college in mei 2015. De horizontale, in beton uitgevoerde accenten passen bij de oude bebouwing van het Couperusplein.
De nieuwbouw van het Edith Stein college in mei 2015. De horizontale, in beton uitgevoerde accenten passen bij de oude bebouwing van het Couperusplein.
Nederland eerde Louis Couperus op 17 oktober 1952. Uirgever Geert van Oorschot reikte het eerste deel van de verzamelde werken van Louis Couperus uit aan de weduwe Elisabeth Couperus-Baud.
Nederland eerde Louis Couperus op 17 oktober 1952. Uirgever Geert van Oorschot reikte het eerste deel van de verzamelde werken van Louis Couperus uit aan de weduwe Elisabeth Couperus-Baud.
Louis Couperus arriveerde op 6 april 1899 om 12.00 uur met de boot ‘La Seyne’ in de haven van Tandjong Priok (Indië).
Louis Couperus arriveerde op 6 april 1899 om 12.00 uur met de boot ‘La Seyne’ in de haven van Tandjong Priok (Indië).
Louis Couperus schreef zijn roman de Stille Kracht in het huis van zijn zuster Trudy en haar man Gerard Valette. In de schilderijen hun kinderen Edmee en Constance.
Louis Couperus schreef zijn roman de Stille Kracht in het huis van zijn zuster Trudy en haar man Gerard Valette. In de schilderijen hun kinderen Edmee en Constance.
Dit is het contract voor de roman De stille kracht gedateerd 10 mei 1900. Uitgeverij L.J. Veen  betaalde aan Couperus 2500 gulden. Dat zou nu ongeveer 35.000 euro zijn.
Dit is het contract voor de roman De stille kracht gedateerd 10 mei 1900. Uitgeverij L.J. Veen betaalde aan Couperus 2500 gulden. Dat zou nu ongeveer 35.000 euro zijn.
Louis Couperus kwam via zijn zwager Gerard Valette in aanraking met de Indische koloniale heersende klasse. Resident Valette woonde in dit koloniale  huis. Hij was een grote hulp voor Couperus tijdens het schrijven van De stille kracht.
Louis Couperus kwam via zijn zwager Gerard Valette in aanraking met de Indische koloniale heersende klasse. Resident Valette woonde in dit koloniale huis. Hij was een grote hulp voor Couperus tijdens het schrijven van De stille kracht.
De Heerestraat in Laboewangi (Indië) speelde een rol in de Stille Kracht: Aan die laan, als een avenue van tamarinde-boomen en flamboyants, lagen de villa's der voornaamste notabelen, flauw verlicht, doodstil, schijnbaar onbewoond, met, in de avondvaagheid opblankend, de rissen der gekalkte bloempotten.
De Heerestraat in Laboewangi (Indië) speelde een rol in de Stille Kracht: Aan die laan, als een avenue van tamarinde-boomen en flamboyants, lagen de villa's der voornaamste notabelen, flauw verlicht, doodstil, schijnbaar onbewoond, met, in de avondvaagheid opblankend, de rissen der gekalkte bloempotten.
Op de grens van Den Haag en Nootdorp staat de 70 meter hoge Couperus toren. Het is een van de laatste woningbouwprojecten in Ypenburg. Het bestaat uit een aantal gekoppelde gebouwen, die zijn gegroepeerd rond twee groene binnenhoven en een buurtplein.
Op de grens van Den Haag en Nootdorp staat de 70 meter hoge Couperus toren. Het is een van de laatste woningbouwprojecten in Ypenburg. Het bestaat uit een aantal gekoppelde gebouwen, die zijn gegroepeerd rond twee groene binnenhoven en een buurtplein.
Op het gebouw is een gedicht van Couperus in het steen gebeiteld: Luchtgewiekte melodie Zweef klaatrend op! Of jubblend in een zilverlach, Of smeltend... Smeltende in een vliet Van louter tranen...  Trillend klankgetover! Reine parelzang... stijg, Zwellend, In uw vol geschal!  Melodie 1886
Op het gebouw is een gedicht van Couperus in het steen gebeiteld: Luchtgewiekte melodie Zweef klaatrend op! Of jubblend in een zilverlach, Of smeltend... Smeltende in een vliet Van louter tranen... Trillend klankgetover! Reine parelzang... stijg, Zwellend, In uw vol geschal! Melodie 1886
Louis Couperus schreef in 1901 een verhaal over de bouw van de toren van Babel die tot aan de hemel reikte. De Couperustoren is echter slechts 75 meter hoog.
Louis Couperus schreef in 1901 een verhaal over de bouw van de toren van Babel die tot aan de hemel reikte. De Couperustoren is echter slechts 75 meter hoog.

Cultuur

Wijken

Ga naar boven