>

Cultuur

Lees meer: Gerrit Achterberg
Gerrit Achterberg

Gerrit Achterberg

Gerzon (1953)

De ogen blinken en de wangen gloeien.
Een zachte brand staat om de handen heen.
Wie winkelt wordt gegadigde meteen,
want het geringste kan de aandacht boeien.

Lees meer: Dolf de Vries
Dolf de Vries

Dolf de Vries

Na een te lang verblijf bij de inmiddels opgeheven Haagsche Comedie (de opvolgers van Cees Laseur en Paul Steenbergen dachten met hun tijd mee te gaan door de ch weg te laten) vertrok ik in 1969 naar de Nederlandse Antillen.

Lees meer: Arnold Ising
Arnold Ising

Arnold Ising

De Haagsche kermis , die langzamerhand wel den weg van andere kermissen volgen en verdwijnen zal , is altijd nog al beroemd geweest. Daar zij de eerste was in de rij der markten , gedurende den loop van het jaar in Holland te houden , brachten de kooplieden er den ganschen voorraad , dien zij voor de achtereen volgende kermissen hadden ingeslagen .

Lees meer: Adriaan van der Veen
Adriaan van der Veen

Adriaan van der Veen

Ook wie in Venray, Limburg is geboren, zijn jeugd in Schiedam heeft doorgebracht, kan een soort Hagenaar worden die zich met de stad verbonden is gaan voelen.

Lees meer: Bart Chabot
Bart Chabot

Bart Chabot

het bestaat nog
het den haag van louis couperus
zijn geboortehuis op de mauritskade
de surinamestraat, het nassauplein
sophialaan, javastraat

Lees meer: Anthonie Donker
Anthonie Donker

Anthonie Donker

Hart van Holland (1945)

Gevankelijk werd ik weggevoerd,
een landsknecht links en rechts van mij.
Dat maakt de wereld vreemd en dof.
Maar zie, hoe onveranderd lag
daar voor mij uit het Binnenhof.

Lees meer: Anneke Reitsma
Anneke Reitsma

Anneke Reitsma

Het havenhoofd van Scheveningen:
Open bloemkelk naar de zee.
Waar licht - om te beginnen -
Zich seinende verdeelt.

Lees meer: Remco Campert
Remco Campert

Remco Campert

Toen Herman heel klein was, woonde hij in ’s-Gravenhage, waar op de Maliebaan de eau-de-cologne-drinksters zaten, die ’s avonds aanbelden en zijn moeder om Boldootflesjes vroegen. Ze zaten dicht bij de Hertenkamp, in het vredige groene gras, en onder de maanzwarte schaduwen van de huizen aan de Prinsessegracht.

Lees meer: Willem Jonckbloet
Willem Jonckbloet

Willem Jonckbloet

Hoe dikwerf zijt gij reeds beschreven en bezongen, Linde-blaedjens, luyster-vincken, eiken- en beukenloof, die het smaragden gewelf uitmaakt van ons bosch, ons juweel, den appel onzer oogen! Hoe dikwijls zijt gij reeds gevierd, van Dousa af tot aan Boudewijn; hoe menigwerf gehuldigd van Guiccardijn tot op v. d. Kasteele.

Jacob De Riemer

Het oude hof, Paleis Noordeinde (1739)

Treedt nu een weinig voort en dadelijk zult u
komen
aan 't Oude Hof, een werk waar acht op moet
genomen:
een koninklijk paleis, en wie 't met oordeel wil doorzien, die blijft tenminst een uur of twee hier
stil.

Ga naar boven