Alexandria Book Library

18e eeuw

Cover of Banditisme in de Franse tijd

Banditisme in de Franse tijd

profiel van de Grote Nederlandse Bende, 1790-1799

Year: 1986
Hits 197
Cover of Bij Emma thuis

Bij Emma thuis

een rondleiding door paleis Lange Voorhout

Year: 1999
Hits 328
Cover of Bij Haags licht

Bij Haags licht

Straatlantaarns en Den Haag al eeuwen samen

Year: 1998
Hits 757
Cover of Daniel Marot, vormgever van een deftig bestaan

Daniel Marot, vormgever van een deftig bestaan

Architectuur en interieurs van Haagse stadspaleizen

Year: 1988
Hits 208
Cover of De 500 Rijksten van de Republiek

De 500 Rijksten van de Republiek

de Nederlandse elite in de 17de en 18de eeuw

Year: 2018
Hits 309
Cover of Den Haag Geschiedenis van de stad deel 2

Den Haag Geschiedenis van de stad deel 2

De tijd van de Republiek

Year: 2005
Hits 893
Cover of Den Haag in den Patriottentijd

Den Haag in den Patriottentijd

Year: 1916
Hits 523
Cover of Gedenkboek der Nieuwe of Littéraire Sociëteit te 's-Gravenhage

Gedenkboek der Nieuwe of Littéraire Sociëteit te 's-Gravenhage

Year: 1902
Hits 1006
Cover of Geschiedenis van Holland II

Geschiedenis van Holland II

1572 tot 1795

Year: 2002
Hits 198
Cover of Geschiedenis van Scheveningen

Geschiedenis van Scheveningen

Year: 1926
Hits 784
No cover Haagse hofjes

Haagse hofjes

tien historische artikelen

Year: 1982
Hits 751
No cover Haagse Huizen van Oranje

Haagse Huizen van Oranje

Vier eeuwen paleizen en huizen van de Oranjes

Year: 1981
Hits 652
No cover Het Bataafse experiment

Het Bataafse experiment

Politiek en cultuur rond 1800

Year: 2013
Hits 66
Cover of Het Haagsche Hopje

Het Haagsche Hopje

Een Haagse sensatie op een vierkante centimeter

Year: 2001
Hits 835
No cover Het Korenhuis

Het Korenhuis

Year: 1992
Hits 229
Cover of Het verheerlijkt Den Haag

Het verheerlijkt Den Haag

Achttiende-eeuwse aquarellen door de familie La Fargue en haar tijdgenoten

Year: 1984
Hits 731
Cover of In Den Haag geschied

In Den Haag geschied

Edited by Han Foppe
Year: 1998
Hits 1014
Cover of Kerken op Scheveningen

Kerken op Scheveningen

Year: 2009
Hits 316
Cover of Oog voor wat telt

Oog voor wat telt

De Saffier Groep: zorg en huisvesting voor Haagse ouderen sinds 1734 gepresenteerd.

Year: 2017
Hits 142
Cover of Oostduin en de graven van Bylandt

Oostduin en de graven van Bylandt

Geschiedenis van een Haagse woonwijk

Year: 1976
Hits 200
No cover Oranjerellen en vrijkorpsen in de residentie 1782-1787

Oranjerellen en vrijkorpsen in de residentie 1782-1787

Year: 1987
Hits 111
No cover Pylers van 't bouvallig leven

Pylers van 't bouvallig leven

vier eeuwen geneeskunde in Den Haag. Medische praktijk, scholing en boekproductie 1550-1950

Year: 2008
Hits 196
Cover of Vaderlandsche karakterkunde

Vaderlandsche karakterkunde

of karakterschetsen van tijdperken en personen uit de Nederlandsche geschiedenis van de vroegste tijden af tot op de Omwenteling van 1795

Year: 1826
Hits 220
Cover of Zeven eeuwen Gevangenpoort

Zeven eeuwen Gevangenpoort

van Voorpoort van het hof tot museum

Year: 2007
Hits 213
No cover `s Haags werken en werkers

`s Haags werken en werkers

350 jaar gemeentewerken (1636-1986)

Year: 1986
Hits 167
Ga naar boven