>
Category: Bibliografie
Pages: 136
ISBN: 9789028850439
Year: 1999

Hits: 744

Review

Het boek focust op de romantische hofjes. Dat zijn de oude hofjes die vanuit de kerk of als goed doel gesticht werden. De modernere hofjes die hier hofjes van vrije aard genoemd worden worden achter in het boek oppervlakiger behandeld. Verder aandacht voor het Oude mannen- en vrouwenhuis, het Haags hervormd rusthuis Oostduin, het Hospice Wallon en het Leprooshuis. 

Ga naar boven