>
No cover
Category: Bibliografie
Pages: 79
Year: 1928

Hits: 533

Review

In 1928 bestond de St Jacobuskerk in de Parkstraat 50 jaar. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit schreven de deken van Den Haag H.A.T. van Dam en pastoor C.N.J. Meijsing een boek over de geschiedenis van de kerk. Met een inleiding over het ontstaan van de vroegste kerken, met de een opsomming van de pastoors vanaf 1326 tot 1577. Veel aandacht voor de pastoors die vanaf 1878 dienden. Verder een beschrijving van de problemen bij de stichting van de Jacobuskerk en een inventarisatie van de aanwezige kunstschatten.

Ga naar boven