>
Category: Bibliografie
Pages: 84
ISBN: 9789070482459
Year: 1987

Hits: 828

Review

In 1989 hanteerde de gemeentelijke diensten in Den Haag de stelregel dat alles boven de vier bouwlagen hoogbouw was. In dit jaar bleven alle Haagse gebouwen zelfs onder de tachtig meter. Dit boek behandelt de Haagse hoogbouwgeschiedenis van voor en na de oorlog, het wooncomfort en de stedenbouwkundige problematiek. In een serie interviews met architecten en stedenbouwkundigen wordt tenslotte ingegaan op de huidige denkbeelden over hoogbouw in Den Haag.

Ga naar boven