>
No cover
Category: Bibliografie
Pages: 40
Year: 1863

Hits: 20

Review

In 1863 was het vijftig jaar geleden dat het Koninkrijk der Nederlanden gesticht werd. Er moest daarom een nationaal monument komen. Een bezorgde burger was echter eerst bang dat een industrieel en een schilder 'en club' zouden beslissen wat de vorm van het monument zou worden. En even later maakte hij bezwaar tegen de invloed van tijdschriften als de Nederlandsche Spectator.

De bezorgde onderdaan schreef daarom dit uitgebreide pamflet met de nog uitgebreidere titel: Het Nationale Monument 1813-1863: wederlegging of toelichting van de Nederlandsche Spectator, Haagsche Kunst en Letterbode, Algemeen Handelsblad, de Tijd, Utrechtsch Dagblad, enz

Ga naar boven