>
Category: Bibliografie
Pages: 195
ISBN: 9789068326154
Year: 2008

Hits: 192

Review

De titel tanda mata verwijst naar een steeds kleiner wordende groep mensen die het vooroorlogse Indie als geboorteland hebben. In dit boekje vertelt deze groep inmiddels hoog-bejaarde mensen met een Indonesisch-Europese achtergrond over de vooroorlogse periode van circa 1915-1942. De verhalen belichten kenmerken en symbolen van het toenmalige Indische dagelijks leven. Zeker geen tempo doeloe, maar herinneringen fan toen froeher. Het boekje bevat 200 beperkt gedocumenteerde, maar mooie foto's. 

Ga naar boven