>
Category: Bibliografie
Pages: 50
Year: 1909

Hits: 217

Review

De eerste vredesconferentie die in 1898 op initiatief van de tsaar van Rusland werd bijeengeroepen was de aanleiding tot de oprichting van het Vredepaleis. Het gebouw werd in 1913 opgeleverd. Dit boekje uit 1909 werd tijdens de bouw geschreven.

Na een korte inleiding wordt de totstandkoming van het bouwproces beschreven, de gulle weldoener Carnegie komt aan bod en een gedetailleerde beschrijving van het gebouw. Het boek is met tekeningen ge├»llustreerd  omdat het Vredespaleis in 1909 nog in de steigers stond. De afsluitende woorden laten zien dat het boekje ook een compliment aan de bouwers was: 'Moge deze grootsche stichting van Andrew Carnegie aan hare roeping beantwoorden en tot zegen strekken van de geheele menschheid!'

Ga naar boven