>
Category: Bibliografie
Pages: 213
ISBN: 9789061791461
Year: 1990

Hits: 186

Review

Dit boek gaat over het kunstbeleid van de rijksoverheid na de Tweede Wereldoorlog. De eerste hoofdstukken gaan over de legitimering van de rijksoverheidsuitgaven voor de kunst, de latere hoofdstukken over de toewijzingscriteria voor kunstsubsidies. De schrijver baseerde dit werk in belangrijke mate op een onderzoek dat hij in de jaren 1980 deed in opdracht van het ministerie.

Ga naar boven