>
Category: Bibliografie
Pages: 68
ISBN: 9789073166233
Year: 1996

Hits: 765

Review

De grote ijzergieterij- en pletterij Enthoven verdween in 1904 uit Den Haag. In dit boek wordt niet alleen de geschiedenis van de metaalfabriek verteld, maar wordt ook een beeld geschetst van de diverse familieleden Enthoven. Verder aandacht voor de producten van de fabriek, met name die producten die in het Haagse stadsbeeld nadrukkelijk aanwezig zijn geweest en nog steeds zijn.

Ga naar boven