>
Category: Bibliografie
Pages: 103
ISBN: 9053566163
Year: 2014

Hits: 314

Review

Het beroemde 19e-eeuwse boek de Camera Obscura beschrijft een reeks met situaties die soms dramatisch zijn, maar vaker nog grappig. En waarschijnlijk ge├»nspireerd op echte gebeurtenissen. Met geamuseerde, soms spottende blik bekijkt de student Hildebrand de wereld om hem heen. Dit boekje is bestemd voor de hogere klassen van Havo en VWO. De belangrijkste verhalen zijnde  'De Familie Stastok' en 'De Familie Kegge', worden beknopt weergegeven en nader toegelicht. Met aandacht voor de economie, het onderwijs, de armenzorg en de standenmaatschappij. Met veel illustraties van verschillende tekenaars. 

Ga naar boven