>
Category: Bibliografie
Pages: 163
Year: 1875

Hits: 166

Review

In 1840 kwam het boekje Physiologie van Den Haag uit. De Haagschen Dwarskijker, een pseudoniem van M. van Raalte, schreef in 1875 een ge-update versie omdat aan alle zijden van onzen stad faubourgs verrezen. Deze stille buitenwijken met daarin bijvoorbeeld het Oranjeplein en de Hooftskade met hun chique woningen waren een asyl voor alle uitgestootenen uit de fatsoenlijke waereld.

De schrijver verhaalt over straattypes, de straatjeugd, gemeente-instellingen, het koningshuis, hotels en restaurants, feesten, de militairen en nog wat meer. En dat alles met een ironisch Hildebrand-achtig toontje. Of vrij naar Potgieter:  zijn woorden zijn ingegeven door de 'kopieerlust des dagelijkschen levens'

Ga naar boven