>
Category: Bibliografie
Pages: 488
ISBN: 9789024406364
Year: 2017

Hits: 334

Review

De Diaconie Den Haag bestaat ongeveer vijfhonderd jaar. De rode draad in haar geschiedenis is de armenzorg, vroeger bedeling genoemd. Historicus Jurjen Vis heeft in opdracht van de Haagse Diaconie de ontwikkeling van de armenzorg in kaart gebracht. De zorg voor de armen die thuis wonen, oprichting van tehuizen in de zeventiende eeuw, en de groeiende kosten bij stijgende armoede in de negentiende eeuw. Verder de grotere overheidsinvloed door wetgeving en subsidies, bejaardenhuizen in de twintigste eeuw en de verhouding met kerk en stad in de twintigste eeuw.

Ga naar boven