>
No cover
Category: Bibliografie
Pages: 450
Year: 1921

Hits: 675

Review

Vanaf 1884 begon de Gemeente Den Haag met het verzamelen van boeken en geschriften, en dan met name werken waarin Den Haag het hoofdonderwerp was. De adjunct-archivaris van het Gemeentearchief W. Moll stelde in 1921 deze 861 pagina's tellende catalogus samen met daarin alle boeken, tijdschrift-artikelen, brochures enz., 'Kortom van alle drukwerken betreffende den Haag, Scheveningen en de allernaaste omgeving'. Dit is deel twee met 450 pagina's. 

Ga naar boven