>
Category: Bibliografie
Pages: 249
ISBN: 90 242 6588 6
Year: 1990

Hits: 345

Review

De medisch-historicus Van Lieburg is een expert op het gebied van de  Nederlandse Diaconessenhuizen. Het Bronovo ziekenhuis is voortgekomen uit de fusie van de Diaconessen-inrichting in 1972 met het interkerkelijke Ziekenhuis Nebo.  De Emmakliniek en de Kraamkliniek Frankenslag waren al partners. In dit boek wordt het accent op de naoorlogse periode gelegd.

Ga naar boven