>
Category: Bibliografie
Pages: 249
ISBN: 90 242 6588 6
Year: 1990

Hits: 251

Review

De medisch-historicus Van Lieburg is een expert op het gebied van de  Nederlandse Diaconessenhuizen. Het Bronovo ziekenhuis is voortgekomen uit de fusie van de Diaconessen-inrichting in 1972 met het interkerkelijke Ziekenhuis Nebo.  De Emmakliniek en de Kraamkliniek Frankenslag waren al partners. In dit boek wordt het accent op de naoorlogse periode gelegd.

.

Ga naar boven