>
No cover
Category: Bibliografie
Pages: 137
Year: 1918

Hits: 711

Review

Dit boek werd geschreven op het moment dat Isaac Lindo, de directeur van de Haagse Dienst Gemeentewerken, met pensioen ging. Het boek beschrijft de ontwikkeling van Den Haag in de periode dat Lindo de scepter over Gemeentewerken zwaaide, van 1890-1918. Het rioolstelsel, de waterbeheersing en de stedenbouwkundige uitleg, de binnenhavens en de Laakhaven. Verder wordt verhaald over de diverse doorbraken in het centrum zoals de Grote Marktstraat en de uitbreidingsplannen zoals van het Statenkwartier.

Ga naar boven