>
Category: Bibliografie
Pages: 258
ISBN: 9789491168376
Year: 2012

Hits: 490

Review

Den Haag wordt altijd als een woonstad gezien. Vanaf 1850 ontstond echter een industrie die toen de binnenstad overvol raakte moest uitwijken naar de stadsranden. In deze VOM-publicatie van de Gemeente Den Haag staat het gebied de Binckhorst centraal. De beschrijving van de geschiedenis van de Binckhorst opent met een overzicht vanuit archeologisch per-spectief en werkt vanaf daar naar het heden (2012).

Ga naar boven