>

Hits: 945

Review

In de woorden van de schrijver in 1927: 'Dit boekje is geen historische beschrijving en geen statistisch overzicht. Het heeft slechts de bescheiden taak de aandacht te vestigen op 's-Gravenhage als woonstad en geeft in kort bestek enige inlichtingen over de residentie, die wellicht van nut kunnen zijn, vooral voor degenen, die zich hier zullen vestigen, of de keuze van de stad hunner inwoning nog in beraad houden.' De illustraties, welke dit boekje verluchten, geven grootendeels kijkjes in nieuwe stadsgedeelten. 

Ga naar boven