>
Category: Bibliografie
Year: 1863

Hits: 745

Review

De Vereeniging ter beoefening van de Geschiedenis der stad 'sGravenhage ontstond in 1851. Dit gezelligheidsclubje wilde het nuttige met het aangename verenigen door met elkaar te converseren over wetenswaardigheden betrekkelijk de stad of hare geschiedenis en gedenkstukken. De verslaglegging van deze bijeenkomsten werden periodiek gebundeld en door de Haagse boekhandel Van Stockum uitgegeven. Een van de schrijvers was G.B. Emants, de vader van de bekende schrijver Marcellus Emants.

Ga naar boven