In de in de 19e eeuw beroemde roman Camera Obscura van de schrijver Hildebrand worden de lotgevallen van een aantal families beschreven, waaronder de familie Kegge. De familie Kegge werd al snel een van de populairdere verhalen.

Vader Kegge is in de ogen van Hildebrand een schreeuwerige parvenu (overigens wel met goed hart, al is hij oppervlakkig), een arrivé die maar al te graag laat zien dat hij baadt in weelde. Zijn huis staat vol met snuisterijen en kostbaarheden. "De kamer waarin ik mij bevond leverde een schouwspel op van de weelderigste pracht (...). Overvloed van zwierige meubelen vervulde haar, welke allen het onhuiselijke aanzien hadden van splinternieuw te zijn". 

Kegge

De eerste regels over de familie Kegge.

De straat

De Keggestraat werd in 1921 opgeleverd en weer gesloopt in 2001. De straat liep tussen het Hildebrandplein en de Vosmaerstraat.

In 2002 werd de naam nieuw leven ingeblazen toen de gemeenteraad besloot om een nieuwe straat Henriëtte Keggehof te noemen. De bouw startte in 2009 een stukje verderop tussen de Beetsstraat en de Hildebrandstraat. De 300 meter lange woonwand van vier lagen langs het spoor aan de Hildebrandstraat op een halfverdiepte parkeergarage schermt het Henriëtte Keggehof af tegen het spoorlawaai. De parkeerdruk en de geluidsbelasting zijn in één gebaar opgelost: de hoven zijn autovrij en bieden een beschutte semipublieke sfeer in de stad.

De Keggestraat in 2001, vlak voor de sloop.
De Keggestraat in 2001, vlak voor de sloop.
Het Henriëtte Keggehof werd de eerste tijd gespeld als Henriëtte Keggenhof. Met een N in het midden.
Het Henriëtte Keggehof werd de eerste tijd gespeld als Henriëtte Keggenhof. Met een N in het midden.
De Henriëtte Keggehof richting de Hildebrandstraat (juli 2014).
De Henriëtte Keggehof richting de Hildebrandstraat (juli 2014).
Volgens een gemeenteraadsbesluit in 2002 zou deze straat  Saartje Keggehof gaan heten. Saartje Kegge komt echter niet voor in de Camera Obscura en is een mix van Saartje de Groot en Henriëtte Kegge.
Volgens een gemeenteraadsbesluit in 2002 zou deze straat Saartje Keggehof gaan heten. Saartje Kegge komt echter niet voor in de Camera Obscura en is een mix van Saartje de Groot en Henriëtte Kegge.

.

Ga naar boven