De naam van het Van der Hoogenhof werd gebaseerd op een karakter uit een beroemd 19e-eeuws boek. Het hofje werd gesticht na de grote renovatie van Spoorwijk in de jaren 1990.

Het Van der Hoogenhof in juli 2014
Het Van der Hoogenhof in juli 2014

Niet zo keurig

De 'keurige' heer Van der Hoogen uit de populaire 19e eeuwse roman Camera Obscura blijkt helemaal niet zo keurig te zijn. Hij valt dames lastig en probeert een concurrent in de liefde naar West-Indië te verjagen. Het verhaal werd in 1869 geschreven door Hildebrand, een pseudoniem voor Nicolaas Beets.

Het hofje

De bouw van het hofje startte in 2009 tussen de Beetsstraat en de Hildebrandstraat in Spoorwijk. De 300 meter lange woonwand van vier lagen langs het spoor aan de Hildebrandstraat op een halfverdiepte parkeergarage schermt het Van der Hoogenhof af tegen het spoorlawaai. De parkeerdruk en de geluidsbelasting zijn in één gebaar opgelost: de hoven zijn autovrij en bieden een beschutte semipublieke sfeer in de stad.

De ingang van het Van der Hoogenhof aan de kant van de Hildebrandstraat.
De ingang van het Van der Hoogenhof aan de kant van de Hildebrandstraat.

.

Ga naar boven