Straten

Lees meer: 1e Braamstraat
1e Braamstraat

De braam is de volksnaam voor verschillende soorten gewassen: framboos, dauwbraam en de bosbraam groeien in het wild en aangeplant.

Deze straat loopt van de Maretakstraat naar de Boksdoornstraat.

Lees meer: Abraham Bloemaertstraat
Abraham Bloemaertstraat

Abraham Cornelisz. Bloemaert (1564-1651), Nederlands schilder, tekenaar en graveur. Vervaardigde historie- en genrestukken, landschappen en portretten. Grondlegger van de 17e-eeuwse Utrechtse schildersschool.

  • Gesticht: 1982
  • Wijk: Schildersbuurt-Noord

Dit is een beknopte omschrijving van deze straat. Deze pagina wordt in een later stadium voltooid.

Lees meer: 1e Pietersburgstraat
1e Pietersburgstraat

Noordelijkste stad van Transvaal in Zuid-Afrika. In 1919 na verlenging gesplitst in 1e en 2e Pietersburgstraat.

  • Gesticht: 1919
  • Wijk: Transvaalkwartier-Zuid
  • Begint bij: Viljoenstraat
  • Eindigt bij: Delagostraat

Dit is een beknopte omschrijving van deze straat. Deze pagina wordt in een later stadium voltooid.

Lees meer: AEGONplein
AEGONplein

Het Mariahoeveplein voor het NS-station Mariahoeve werd in 1966 gesticht. In 1985 werd hier het hoofdkantoor van de net gefuseerde verzekeringsmaatschappij AEGON gevestigd. Elf jaar later wilde AEGON het plein verbeteren en verfraaien. Het bedrijf was bereid de herinrichtingskosten (f4.500.000) en het onderhoud over een periode van 20 jaar zelf te dragen mits de naam van het plein door het gemeentebestuur werd gewijzigd in AEGONplein.

Lees meer: 1e Sweelinckstraat
1e Sweelinckstraat

Jan Pieterzoon. Sweelinck (1562-1621) was een Nederlandse organist (van de Oude Kerk te Amsterdam) en componist. Hij kreeg de bijnaam 'de organistenmaker' vanwege de vele leerlingen uit binnen en buitenland.

Lees meer: Joseph Alberdingk Thijm
Joseph Alberdingk Thijm

Josephus Albertus Alberdingk Thijm (1820-1889) was een Nederlands letterkundige. Hij was een prominent rooms katholiek schrijver van gedichten en historische novellen. Alberdingk Thijm doceerde als hoogleraar esthetiek en kunstgeschiedenis te Amsterdam. Daarbij was hij een Vondel en Bilderdijkkenner.

-In 1921 werd het Alberdingk Thijmplein in Spoorwijk gesticht Dit plein ligt in de kruising Potgieterstraat en Alberdingk Thijmplein.

Lees meer: 1e Van der Kunstraat
1e Van der Kunstraat

Leopoldus Johannes Antonius van der Kun (1801-1864), Nederlands waterbouwkundige, tot 1830 werkzaam te Oostende, hoofdinspecteur bij de aanleg van het spoorwegnet, van 1856-1863 lid van de commissie die het aftappen van Maaswater door België regelde, mede-oprichter van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (1847).

  • Gesticht: 1913
  • Wijk: Laakhaven-West

Dit is een beknopte omschrijving van deze straat. Deze pagina wordt in een later stadium voltooid.

Lees meer: Joseph Alberdingk Thijm
Joseph Alberdingk Thijm

Josephus Albertus Alberdingk Thijm (1820-1889) was een Nederlands letterkundige. Hij was een prominent rooms katholiek schrijver van gedichten en historische novellen. Alberdingk Thijm doceerde als hoogleraar esthetiek en kunstgeschiedenis te Amsterdam. Daarbij was hij een Vondel en Bilderdijkkenner.

-De Alberdingk Thijmstraat in Spoorwijk werd in 1921 gesticht. De straat loopt vanaf de Hildebrandstraat naar de Schimmelweg en gaat over in de Huis te Landelaan (Rijswijk).

Lees meer: 1e Waldorpdwarsstraat
1e Waldorpdwarsstraat

Johannes Abel Adrianus Waldorp (1824-1893), Nederlands ingenieur; "ingenieur van den eersten aanleg der Duinwaterleiding".

Gesticht: 1913

Wijk: Laakhaven-West

Dit is een beknopte omschrijving van deze straat. Deze pagina wordt in een later stadium voltooid.

Lees meer: De Amazonestraat  in 1925
De Amazonestraat in 1925

Cara mia sorella!

Hebt gij de ‘cartolina’ met mijn vluchtig woordje uit Genua ontvangen? Eerst hier in Florence kan ik u uitvoeriger schrijven, zoo als ik beloofde, want ik ben snel over landen, stroomen en rotsen heengestoomd en eerst hier heb ik een rustpunt. Zo begint de roman Amazone van de Haagse schrijver Carel Vosmaer.

Lees meer: 2e Braamstraat
2e Braamstraat

De braam is de volksnaam voor verschillende soorten gewassen: framboos, dauwbraam en bosbraam groeien in het wild en aangeplant. Deze straat liep van de Valkenboskade naar de Boksdoornstraat.

Lees meer: Ammunitiehaven
Ammunitiehaven

De naam is ontleend aan het arsenaal (= munitiemagazijn) of tuighuis aan de Schedeldoekshaven, in 1598 gebouwd door Leonard Wouterszoon, een wielmaker die vooral affuiten maakte voor het leger. Wouterszoon wist dat de regering op zoek was naar een nieuwe ruimte voor 's Lands Ammunitie-Magazyn' en tot dan toe had men tijdelijk de Kloosterkerk gebruikt. In 1602 werd het magazijn gekocht door de Staten-Generaal en werd het uitgebreid en verbouwd tot het "Ammunitiehuis".

-De Ammunitiehaven loopt vanaf het Spui naar de Lekstraat

Lees meer: 2e Sweelinckstraat
2e Sweelinckstraat

Jan Pieterzoon. Sweelinck (1562-1621) was een Nederlandse organist (van de Oude Kerk te Amsterdam) en componist. Hij kreeg de bijnaam 'de organistenmaker' vanwege de vele leerlingen uit binnen en buitenland.

Lees meer: Ammunitiehof
Ammunitiehof

Naar de bestaande straatnaam Ammunitiehaven. De naam is ontleend aan het arsenaal (= munitiemagazijn) of tuighuis aan de Schedeldoekshaven welke in 1598 gebouwd werd door de wielmaker Leonard Wouterszoon. De opslag werd in 1602 gekocht door de Staten-Generaal. Het werd uitgebreid en verbouwd tot het 'Ammunitiehuis'.

 -De Ammunitiehof begint bij het Spui en eindigt bij het Lamgroen.

De braam is de volksnaam voor verschillende soorten gewassen: framboos, dauwbraam en bosbraam groeien in het wild en aangeplant. Deze straat loopt van de Maretakstraat naar de Boksdoornstraat.

Lees meer: Bagijnestraat
Bagijnestraat

De naam van de Bagijnestraat is ontleend aan de bewoonsters van het vrouwenklooster St. Maria in Galileën, gesticht in 1463. Deze bagijntjes woonden hier tot 1572.

Subcategorieën

.

Ga naar boven